Secțiune susținută de

Cănd nu poți fi concediat

Portal HR \ HR Pedia \ Cănd nu poți fi concediat
Deși angajatorul se află pe o poziție superioară salariatului, concedierile nu pot fi dispuse oricum și oricând. Există situații în care raporturile de muncă nu pot înceta, precum și categorii de angajați care nu pot fi dați afară. AvocatNet.ro îți spune astăzi când nu poți fi concediat.

Codul muncii instituie o serie de restricțiiangajatorului în ce privește puterea sa de a dispune concedierea salariaților pe care îi are în subordine.Discriminarea, interzisă inclusiv la concediere

Astfel, potrivit Codului muncii, sunt interzise expres concedierile din motive care tind să creeze o situație discriminantă. Trebuie să știți că nu vă puteți pierde locul de muncă din cauza etniei, a rasei, a sexului sau a vârstei.

De asemenea, legea interzice concedierea din motive ce țin de religie, orientare sexuală sau activitatea în sindicate. Este interzisă prin lege și concedierea salariaților care suferă de un handicap.

Codul muncii îi protejează și pe pe angajații care își exercită dreptul la grevă, astfel că nu poate fi dispusă încetarea contractului de muncă nici în cazul acestora.

Falimentul angajatorului permite concedieri

Prin lege sunt stabilite și alte situații care interzic angajatorului să dea afară din personal.

De exemplu, femeile însărcinate nu pot fi concediate, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere.

De asemenea, nu pot fi dați afară nici angajații aflați în incapacitate temporară de muncă.

Dacă vă aflați în concediu, trebuie să știți că legea vă protejează locul de muncă. Concret, Codul muncii prevede că nu poate fi dispusă concedierea pe durata următoarelor tipuri de concediu:

  • concediu de maternitate;
  • concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
  • concediu de odihnă.

Totodată, un angajator nu poate concedia un salariat în perioada în care acesta exercită o funcție eligibilă într-un organism sindical, cu excepția situației în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârșite de către acel salariat.

Totuși, este foarte important de precizat că angajatorii care se află în proces de reorganizare judiciară, în faliment sau dizolvare, au posibilitatea să efectueze concedieri printre salariați, chiar dacă ei se află într-una dintre situațiile descrise mai sus.

Cum răspunde angajatorul pentru concedierile nelegale?

Potrivit Codului muncii, nerespectarea acestor principii de concediere face ca actul prin care e dispusă concedierea să fie lovit de nulitate absolută. În plus, în fața instanței, angajatorul nu poate invoca alte motive care să stea la baza deciziei de concediere, decât cele deja enunțate.

Instanța va dispune anularea deciziei de concediere dacă a fost efectuată netemeinic sau nelegal și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.

Totodată, Codul muncii dă posibilitatea salariatului să solicite instanței repunerea părților în situația anterioară emiterii actului de concediere. Însă, dacă salariatul nu cere acest lucru, contractul individual de muncă va inceta de drept la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești.

Articol de Ioana Vlad.
Articol apărut inițial pe site-ul www.avocatnet.ro. Citește articolul original aici.
Data articol: februarie 9, 2012

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam