Secțiune susținută de

Care sunt obligaţiile angajatorului?

Portal HR \ HR Pedia \ Care sunt obligaţiile angajatorului?
Așa cum legea prevede în mod expres drepturile și obligațiile salariaților, aceasta prevede și drepturile și obligațiile corelative ale angajatorului.
 
În conformitate cu prevederile Codului Muncii, angajatorii au următoarele obligații:

• să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
 
» Această obligație se concretizează prin mai multe modalități, începând de la obligația angajatorului de a înmâna salariatului un exemplar din contractul individual de muncă înainte ca acesta să înceapă activitatea, obligația de a informa persoana selectată în vederea angajării cu privire la clauzele esențiale pe care intenționează să le înscrie în contractul individual de muncă sau să le modifice cu ocazia încheierii unui act adițional la contract, obligația de informare a angajatorului cu privire la elemente contractuale specifice în cazul desfășurării activității în străinătate (înainte de plecarea salariatului în străinătate).

• să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
 
» Angajatorul nu poate solicita unui salariat îndeplinirea anumitor sarcini sau atribuții atâta timp cât acesta nu creează cadrul necesar sau nu oferă instrumentele necesare îndeplinirii acestor sarcini sau atribuții.

• să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
 
» Drepturile acordate salariaților prin intermediul legii reprezintă un prag minim sub care nu se poate coborî și orice renunțare de astfel de drepturi a salariatului sau omiterea prevederii acestor drepturi de către angajator în cadrul contractului individual de muncă este lovită de nulitate.

• să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil;

 

» Obligația comunicării vizează date generale privind situația economică și financiară a unității, informații care trebuie date publicității și prin bilanțul contabil periodic tocmai pentru asigurarea respectării principiilor economiei de piață și cerințelor concurenței loiale.

Află care sunt și celelalte obligații ale angajatorului citind tot articolul de Cătălina Cibotariu de pe Legestart.ro.

Data articol: aprilie 3, 2014

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam