Secțiune susținută de

Ce ajutoare şi facilităţi acordă statul pentru angajatori şi în ce condiţii

Portal HR \ HR Pedia \ Ce ajutoare şi facilităţi acordă statul pentru angajatori şi în ce condiţii

În intenţia de a reduce şomajul, statul oferă pentru angajatori o serie de facilităţi, care sunt reglementate prin dispoziţiile din Legea nr. 76/2002 privind asigurările pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Formare profesională

Subvenţii la cheltuielile de formare profesională. Angajatorul care organizează cursuri de formare profesională pentru angajaţii săi poate primi, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, o sumă reprezentând 50% din cheltuieli.

Angajatorul trebuie să aibă aceste cursuri cuprinse în planul annual de formare profesională, iar cursurile trebuie să fie derulate furnizori de servicii de pregătire profesională autorizaţi.

Programul trebuie să acopere cel mult 20% din personalul angajat, iar ajutorul de la bugetul asigurărilor pentru şomaj se acordă o singură dată în cursul unui an calendaristic.

Angajatorul este obligat să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregătire profesională, pentru care s-a acordat ajutorul, cel puţin un an de la data acordării sumei. În caz contrar:

– va trebui să restituie, în totalitate, subvenţia acordată pentru fiecare persoană, plus dobânda de referinţă în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor, anterior termenului de cel puţin 18 luni de la data încheierii;

– nu mai poate beneficia de subvenţii o perioadă de doi ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor respective.

Subvenţia se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de la capitolul “învăţământ”, angajatorilor selectaţi de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis. În acest scop, angajatorul trebuie să încheie, cu agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, un contract privind subvenţionarea parţială de către agenţie a cheltuielilor efectuate cu serviciile de formare profesională.

Aflați mai multe informații citind tot articolul de Eugen Staicu de pe Legestart: Ce ajutoare şi facilităţi acordă statul pentru angajatori şi în ce condiţii?

Data articol: octombrie 20, 2014

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam