Secțiune susținută de

Ce amenzi riscă angajatorii care nu-și evaluează profesional salariații

Portal HR \ HR Pedia \ Ce amenzi riscă angajatorii care nu-și evaluează profesional salariații

Angajatorii care nu-și evaluează profesional salariații și nu implementează criterii de evaluare a personalului riscă să fie sancționați de inspectorii ITM, după cum se precizează în legislația muncii. Află astazi, de la expertul în resurse umane și salarizare, Alice Trifan, de ce este necesară, ce presupune și cum se realizează corect evaluarea profesională a angajaților, dar și ce amenzi riscă angajatorii care nu îndeplinesc această procedură.

Evaluarea profesională a angajaților: un drept sau o obligație a angajatorilor?

Alice Trifan: Evaluarea profesională este un drept acordat angajatorilor, instituit prin Codul Muncii în vigoare. Așadar, angajatorul are dreptul să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a realizării acestora.

De ce este necesară și care sunt beneficiile, pentru angajator, ale evaluării profesionale?

Alice Trifan: Evaluarea joacă dublu rol și este binevenită pentru ambele părți care stabilesc o relație de muncă: angajat–angajator. Succesul afacerii ține, în mare măsură, de eficiența angajaților și de gradul lor de implicare, de modul în care înțeleg importanța și rolul lor în cadrul companiei. Recompensarea angajaților este un instrument important al managerilor prin care influențează eficiența activității unei organizații.

Orice companie are nevoie de un sistem de recompensare al angajaților, care să se adreseze următoarelor 4 tipuri: compensare, beneficii, recunoasștere și apreciere. În opinia mea, un sistem eficient ar trebui să recunoască și să recompenseze două tipuri de activități – performanța și comportamentul.

Ce presupune și cum se realizează corect o evaluare a performanțelor salariaților?

Alice Trifan: Evaluarea performanțelor salariaților presupune ca acest proces să fie formalizat într-o procedură de lucru aliniată la specificul activității fiecărei companii și în limitele legislației în vigoare. O procedură de evaluare corecta este definită de specialiștii în domeniul resurselor umane, care, împreună cu managementul companiei, armonizează, pe termen mediu și lung, activitățile derulate în cadrul companiei cu obiectivele strategice ale acesteia.

Cum se stabilesc criteriile și procedura de evaluare profesională a salariaților?

Alice Trifan: Organigrama și fișa de post sunt principalele elemente de la care pornesc criteriile de evaluare. Criteriile de evaluare sunt stipulate atât în contractul individual de muncă, cât și în Regulamentul Intern, conform Codului Muncii.

Când va fi înștiințat angajatul cu privire la evaluarea sa?

Alice Trifan: Angajatul este informat de existența procedurii evaluare, de criteriile de evaluare pe baza căruia va fi evaluat, de perioada în care este evaluat, cine va fi evaluatorul în momentul ofertării și semnării contractului individual de muncă și de luare la cunoștiință a Regulamentului Intern.

Angajatul poate fi concediat în urma evaluării? Dacă da, este ceva ce poate face pentru a ataca decizia angajatorului?

Alice Trifan: Codul Muncii oferă angajatorului dreptul de a dispune concedierea unui salariat pentru necorespundere profesională. Concedierea salariatului din acest motiv poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern.

Ce documente vor fi întocmite la finalul evaluării? Ele vor fi trecute la dosarul personal al salariatului?

Alice Trifan: Evaluarea profesională este formalizată într-un document ce poartă numele de fișă de evaluare și este semnată de către toți participanții implicați în procesul de evaluare din partea angajatorului, cât și de angajat. Un exemplar se înmânează salariatului și un exemplar se atașează la dosarul de personal.

Evaluarea profesională se va realiza oricând dorește angajatorul sau este un anumit interval de timp stipulat de legislația muncii?

Alice Trifan: Legislația în vigoare nu impune termenul și perioadele evaluarii. În cadrul unui an calendaristic, acestea sunt stabilite la nivelul angajatorului, cu respectarea informării salariaților.

Ce amenzi riscă angajatorii care nu urmează această procedură?

Alice Trifan: Legat de această procedură, Codul Muncii nu specifică sancțiunea, însă, în astfel de situații, Inspecția Muncii aplică măsuri și termene.

Totodată, trebuie să avem în vedere Legea 108/1999 republicată, în al cărui conținut regăsim textul „Constituie contravenții și se sancționeaza cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei (…) neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de Inspectoratul Teritorial de Muncă la termenele stabilite de aceasta”.

Articol de Mirela Oprea, preluat de pe Avocatnet.ro.

Data articol: aprilie 7, 2014

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam