Secțiune susținută de

Ce bani trebuie să primeşti atunci când eşti în concediu medical

Portal HR \ HR Pedia \ Ce bani trebuie să primeşti atunci când eşti în concediu medical

Concediul pentru incapacitate temporară de muncă este unul dintre concediile medicale de care pot să beneficieze salariaţii, potrivit legislaţiei. Acesta este acordat atunci când angajaţii nu pot lucra din motive ce ţin de propria sănătate şi este plătit cu o indemnizaţie lunară.

Dispoziţiile aplicabile în prezent concediului pentru incapacitate temporară de muncă sunt prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Acest act normativ stabileşte că incapacitatea temporară de muncă poate interveni fie din cauza unor boli obişnuite, fie din cauza unor accidente suferite în timpul liber. Pe durata concediului medical, contractul individual de muncă al salariatului este suspendat în mod automat, potrivit Codului muncii, astfel că acesta nu primeşte salariu de la angajator. În schimb, se acordă o indemnizaţie lunară pentru incapacitate temporară de muncă.

„Suspendarea de drept a contractului individual de muncă are ca efect nu doar suspendarea prestării muncii de către angajat, ci şi suspendarea plăţii salariului şi a oricăror altor drepturi de natură salarială, cu excepţia celor prevăzute în mod expres că pot continua să existe şi în această perioadă, prevederi care pot fi menţionate în contractul colectiv de muncă, în contractul individual de muncă sau chiar în regulamentul intern. Aşadar, angajatorul nu va achita angajatului nicio sumă cu titlu de salariu pe perioada cât acesta se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă”, a lămurit, la solicitarea AvocatNet.ro, Natalia Berindean, avocat partener în cadrul Berindean & Dascăl SCA.

Concret, cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este determinat, conform ordonanţei de urgenţă a Guvernului, prin aplicarea unui procent de 75% la baza de calcul. Baza de calcul este determinată „ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar”, aşa cum scrie în document. Pentru acordarea concediului de incapacitate, cele două condiţii de îndeplinit sunt stagiul minim de cotizare de o lună în ultimele 12 luni şi prezentarea adeverinţei de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni (aici fiind exceptate urgenţele medico-chirurgicale şi bolile infectocontagioase din grupa A).

„Dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă este condiţionat de plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate destinată suportării acestor indemnizaţii, denumită contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii. Această contribuţie, în cazul angajaţilor, se achită de către angajator. Pot beneficia de concediu şi indemnizaţie doar angajaţii care prezintă un certificat medical eliberat de medicul curant sau orice alt medic cu autorizaţie valabilă de liberă practică”, a subliniat Natalia Berindean.

Atunci când intrarea în concediul medical este determinată de tuberculoză, SIDA, neoplazii, o boală infectocontagioasă din grupa A sau urgenţe medico-chirurgicale, cuantumul indemnizaţiei este de 100% din baza de calcul, stagiul de cotizare nefiind necesar.

În ceea ce priveşte plata indemnizaţiei aferente concediului medical, aceasta este achitată de către angajator, potrivit avocatei de la Berindean & Dascăl SCA: „Plata efectivă a indemnizaţiei se realizează de către angajator către angajat. Dar trebuie menţionat că, pentru primele cinci zile calendaristice ale concediului, indemnizaţia se suportă de către angajator, începând cu ziua a şasea urmând să fie suportată de către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Deconturile cu Fondul se realizează prin grija exclusivă a angajatorului.

Citește tot articolul de Alexandru Boiciuc pe Avocatnet: Ce bani trebuie să primeşti atunci când eşti în concediu medical şi de la cine.

Save

Save

Save

Data articol: iunie 13, 2016

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam