Secțiune susținută de

Ce trebuie să ştim despre răspunderea disciplinară a salariatului

Portal HR \ HR Pedia \ Ce trebuie să ştim despre răspunderea disciplinară a salariatului

LegeStart a informat despre recenta modificare a Codului muncii, potrivit căreia salariatul are dreptul să fie asistat, de un avocat sau de un membru al sindicatului, în cursul cercetării disciplinare prealabile.

Modificarea a fost introdusă în Codul muncii prin Legea nr. 77/2014, în vigoare de la data de 29 iunie 2014. În context, vă propunem şi o succintă abordare a răspunderii disciplinare a angajatului.

Regulamentul intern

Salariatul găseşte obligaţiile şi drepturile sale în Regulamentul intern, document care se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.

Regulamentul intern cuprinde o serie de dispoziţii, enumerate nelimitativ de art. 242 din Codul muncii, astfel:

– reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;

– reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;

– drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;

– procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;

– reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

– abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;

– reguli referitoare la procedura disciplinară;

– modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice;

– criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.

Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora.

ATENŢIE! Revine angajatorului obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern. Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la conţinutul regulamentului intern se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, după caz, prin conţinutul regulamentului intern. Codul muncii îl obligă, în orice caz, pe angajator, să afişeze regulamentul la sediul său social şi, de asemenea, să facă cunoscute orice modificări la acest document intern.

Aflați mai multe despre răspunderea disciplinară citind tot articolul Ce trebuie să ştim despre răspunderea disciplinară a salariatului? de pe Legestart.ro.

Data articol: iulie 18, 2014

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam