Secțiune susținută de

Cele mai mari amenzi pe care le poate primi un angajator care încalcă legislația muncii

Portal HR \ HR Pedia \ Cele mai mari amenzi pe care le poate primi un angajator care încalcă legislația muncii

Finanțele angajatorilor pot fi drastic diminuate dacă aceștia încalcă drepturile salariaților. Codul muncii este foarte strict în această privință, astfel că pentru munca „la negru” sau neacordarea repausului zilnic ori săptămânal salariaților, angajatorii riscă amenzi foarte mari.

Unele dintre cele mai mari amenzi stabilite de Codul muncii sunt prevăzute pentru angajatorii care folosesc forța de muncă „la negru”, adică salariarți care nu sunt angajați cu forme legale. Primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă este sancționată cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată.O amendă de până la 10.000 de lei, dar nu mai mică de 5.000 de lei pot primi și angajatorii care încalcă prevederile legale în ceea ce privește acordarea zilelor libere cu ocazia sărbătorilor legale. Legislația muncii prevede ca zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:

  • 1 și 2 ianuarie;
  • prima și a doua zi de Paști;
  • 1 mai;
  • prima și a doua zi de Rusalii;
  • Adormirea Maicii Domnului;
  • 1 decembrie;
  • prima și a doua zi de Crăciun;
  • doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.

De asemenea, se stabilește ca cei care trebuie să lucreze în zilele de sărbătoare legală (fiind vorba de domenii unde activitatea nu poate fi întreruptă – alimentație publică și unități sanitare) au dreptul la compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.
O amendă de până la 5.000 de lei poate fi aplicată și pentru neacordarea indemnizației prevâzute de normele legale, în cazul în care angajatorul își întrerupe temporar activitatea cu menținerea raporturilor de muncă. Mai exact, potrivit legislației muncii, angajatorii au dreptul să își reducă sau să își întrerupă temporar activitatea pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, însă, în această perioadă, sunt obligați să le acorde salariaților implicați în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, o indemnizație plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Ce alte amenzi mai prevede Codul muncii pentru angajatori

Legislația muncii îi obligă pe angajatori să acorde salariaților un repaus săptămânal în doua zile consecutive, de regulă sâmbăta și duminica. Încălcarea acestei prevederi poate fi sancționată cu amendă de de la 1.500 lei la 3.000 lei.

Cu acceași amendă vor fi sancționați și angajatorii care nu respectă dispozițiile legale în ceea ce privește munca suplimentară, adică munca prestată în afara duratei săptămânale a timpului normal de muncă de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână. Legislația muncii stabilește că munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia, caz în care salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru. În perioadele de reducere a activității, angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni.

În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în 60 de zile calendaristice, în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. Sporul pentru muncă suplimentară se stabilește prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, și nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. Citiți mai multe informații despre obligațiile angajatorilor față de salariații care muncesc ore suplimentare AICI.

Cu o sumă de până la 3.000 de lei vor fi amendați și angajatorii care încalcă prevederile legale referitoare la munca de noapte. Spre exemplu, Codul muncii stabilește că durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăși o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referință de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal.

În plus, se stipulează că femeile gravide, lăuzele și cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte. Or, angajatorii care nu respectă aceste reguli pot fi amendați.

Tot 3.000 de lei amendă pot primi maxim și angajatorii care împiedică salariații să participe la grevă sau care îi obligă să muncească în timpul grevei.

Nu în ultimul rând, angajatorii pot fi amendați cu până la 3.000 de lei dacă refuză să înregistreze demisiile salariaților sau dacă încalcă prevederile art. 27 din Codul muncii, care stabilește că o persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci, dar și că solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisă.

Legislația muncii îi obligă pe angajatori să țină evidența orelor de munca prestate de fiecare salariat și să supună controlului inspecției muncii această evidență ori de câte ori este solicitat, cei care nu se achită de această obligație fiind pasibili de o amendă cuprinsă între 1.500 și 3.000 de lei.

De asemenea, nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară este sancționată cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei.

2.000 de lei este amenda maximă și pentru angajatorii care nu oferă salariatului, înainte de începerea activității, un exemplar al contractului individual de muncă, în timp ce pentru refuzul angajatorului de a elibera unui salariat sau unui fost salariat un document care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate, amenda este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei.

Articol de Roxana Neagu, preluat de pe Avocatnet.ro.

Data articol: mai 21, 2012

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam