Secțiune susținută de

Chestionarul de analiza a postului (Partea II)

Portal HR \ HR Pedia \ Chestionarul de analiza a postului (Partea II)

Chestionarul de analiza a postului va include in continuare urmatoarele sectiuni:

4. POZITIONAREA ORGANIZATIONALA

Scopul acestei sectiuni:

Clarificarea pozitionarii jobului analizat in schema organizationala, a relatiilor de lucru, subordonare/ coordonare, interactiune interna/ externa etc.

Chestionarul va include aici intrebari despre:

 • superiorul direct/ persoana careia ii raporteaza cel care ocupa pozitia analizata;
 • cine ii raporteaza;
 • schema organizationala (sunt organizatii care cer celui care completeaza chestionarul sa deseneze o schema organizationala pentru clarificare);


5. RESPONSABILITATI

Scopul acestei sectiuni:

Clarificarea principalelor zone de impact si activitatilor ce trebuie derulate de persoana care ocupa pozitia analizata.

Chestionarul va include aici intrebari specifice despre:

 • principalele sarcini si responsabilitati ale postului (in majoritatea cazurilor, se va cere o listare a acestora si o prioritizare a lor, fie in functie de complexitate/ dificultate si/ sau in functie de procentul de timp pe care il ocupa sarcina/ responsabilitatea respectiva dintr-o zi/ o saptamana/ o luna/ un an);
 • detalii suplimentare legate de rezultatul asteptat in urma fiecarei activitati in parte/ motivele pentru care activitatile sunt necesare in economia postului;
 • orice alte informatii care pot clarifica natura responsabilitatilor si gradul de complexitate a activitatilor.

6. INFORMATII SUPLIMENTARE/ PROFIL (cunostinte, abilitati etc.)

Scopul acestei sectiuni:

Clarificarea acelor cunostinte si abilitati cheie pentru performanta cu succes in jobul analizat.

Chestionarul va include aici intrebari despre:

 • cunostintele,
 • abilitatile si
 • aptitudinile necesare unei persoane care ocupa postul respectiv
 • …pe scurt, competentele necesare.

Atentie!

Zona de cunostinte poate face referire si la regulamente si sisteme a caror intelegere, cunoastere si respectare este obligatorie pentru performanta cu succes.

Majoritatea chestionarelor vor cere celui care completeaza sa enumere cat mai multe din aceste cunostinte, abilitati si aptitudini si sa le argumenteze in contexte de munca, de ex:

 • Trebuie sa stie… pentru ca,
 • Trebuie sa poata sa faca… pentru ca,
 • Trebuie sa aiba experienta in… pentru ca…etc.


7. NIVELUL DECIZIONAL AL POZITIEI

Scopul acestei sectiuni:

Intelegerea greutatii pozitiei in peisajul organizational, nivelul de autonomie sau dependenta de autoritate etc.

Chestionarul include aici rubrici despre:

 • genul de probleme pe care persoana care ocupa postul le poate rezolva singura;
 • genul de probleme pentru rezolvarea carora trebuie sa se consulte cu superiorul direct;
 • principalele provocari (la nivel decizional) ale persoanei care ocupa aceasta pozitie;
 • regulamentele interne/ externe, codurile de etica profesionala pe care trebuie sa le respecte;
 • genul de probleme/ decizii pentru care este consultata persoana care ocupa postul analizat de catre subordonatii sai;
 • responsabilitatea pentru un buget (sau nu);
 • nivelul de implicare in procesul de elaborare a bugetului.

8. CONDITIILE DE LUCRU

Scopul acestei sectiuni:

Intelegerea conditiilor fizice, mentale si emotionale in care se desfasoara activitatea persoanei care ocupa pozitia analizata.

Chestionarul include aici intrebari despre:

 • conditiile fizice in care se desfasoara activitatea (aceasta sectiunea are in special o relevanta sporita pentru activitatile care implica munca fizica, manevrarea de echipamente, activitati de genul: ridicare si transport marfa, incarcare etc.);
 • contextul mental si emotional in care se desfasoara munca, acesta trebuie detaliat de catre ocupantul postului cat mai exact. Este vorba aici de aspectele mai volatile legate de incarcatura emotionala a unor situatii specifice, dar si de masura in care ocupantul postului are resursele necesare (date, informatii, echipamente) pentru a-si desfasura activitatea;

Atentie!

De multe ori, cel care completeaza chestionarul este rugat sa dea detalii privind intervalele de timp/ procentele de timp pe care le petrece manevrand diferite tipuri de echipamente/ instrumente etc.

9. CERTIFICATE SI AFILIERI

Scopul acestei sectiuni:

Clarifica in ce masura persoana care ocupa pozitia analizata trebuie sa detina anumite certificate pentru a putea fi incadrata din punct de vedere legal in postul respectiv.

Chestionarul include aici intrebari despre:

 • certificari, licente sau calitatea de membru in anumite asociatii;
 • nivelul minim de educatie necesar pentru incadrarea in postul respectiv;
 • numarul minim de ani de experienta necesari pentru a performa cu succes in jobul respectiv;
 • examenele/ verificarile periodice prin care trebuie sa treaca ocupantul postului pentru a continua sa isi desfasoare activitatea.

IMPORTANT!

Chestionarul de analiza a postului nu este identic pentru toate organizatiile. Chiar si in situatia in care se foloseste un format standard, trebuie avute in vedere o adaptare la nevoile specifice ale companiei

Data articol: septembrie 30, 2010

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam