Secțiune susținută de

Concediu de maternitate 2016: Cum îl obţii în acest an

Portal HR \ HR Pedia \ Concediu de maternitate 2016: Cum îl obţii în acest an

Salariatele care urmează să nască au dreptul să beneficieze, conform legii, de concediul de maternitate. Acesta se împarte în concediul pentru sarcină şi cel pentru lăuzie, are o perioadă fixă şi include o indemnizaţie lunară suportată din bugetul de stat.

Dreptul salariatelor la concediul de maternitate este prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, condiţiile de bază fiind ca acestea să aibă domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul ţării noastre şi să fi cotizat cel puţin o lună în ultimul an la sistemul public de sănătate.

Concediul are o durată totală de 126 de zile calendaristice, ce se împarte în mod egal între concediul pentru sarcină şi concediul pentru lăuzie, punctul de referinţă fiind data naşterii copilului. Totuşi, există şi posibilitatea ca cele două concedii să fie compensate între ele, însă numai în funcţie de recomandarea doctorului şi opţiunea salariatei.

„Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de naştere, iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naştere. Concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare, în aşa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice, dispune ordonanţa de urgenţă.

Salariatele care nu mai sunt asigurate din motive neimputabile lor pot să beneficieze de concediul de maternitate dacă nasc în termen de nouă luni de la pierderea efectivă a calităţii de asigurat. În această situaţie, „faptul că pierderea calităţii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedeşte cu acte oficiale eliberate de către angajatori sau asimilaţii acestora”, potrivit actului normativ.

Atenţie! Concediul şi indemnizaţia de maternitate pot fi obţinute în baza certificatului medical eliberal de medicul curant. Medicul curant este, mai exact, orice medic aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate sau orice medic cu autorizaţie de liberă practică ce a încheiat o convenţie cu acestea.

Indemnizaţia este de 85% din media veniturilor ultimelor şase luni

Salariatele care se află în concediul de maternitate au dreptul să primească o indemnizaţie lunară, care se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Află toate informațiile de care ai nevoie citind tot articolul de Alexandru Boiciuc pe Avocatnet.

Data articol: februarie 29, 2016

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam