Secțiune susținută de

Digitaliada – proiect de educaţie digitală al Fundației Orange în zone defavorizate

Portal HR \ Actual \ Digitaliada – proiect de educaţie digitală al Fundației Orange în zone defavorizate

Fundația Orange include în strategia sa de integrare socială a persoanelor defavorizate un nou domeniu – educaţia digitală pentru elevi din zone rurale. Acesta se adaugă susţinerii persoanelor cu deficienţe de auz sau de văz, pentru care Fundația Orange a realizat deja cu succes în cei aproape 4 ani de activitate, numeroase proiecte de educaţie, sănătate sau cultură.

Un studiu naţional derulat de GfK (institut de cercetare de piaţă) în şcoli gimnaziale din mediul rural pentru Fundaţia Orange arată că 95% dintre școli sunt conectate la Internet, dar conexiunea este folosită în mare măsură în scopuri administrative. 90% dintre școlile din mediul rural au un laborator IT, însă doar jumătate dintre laboratoare sunt conectate la Internet. Deşi în toate școlile din mediul rural există computere, în doar 75% din școli echipamentele sunt funcționale. De asemenea, studiul a arătat că 63% din profesori au o atitudine deschisă în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii la clasă, deşi experienţa lor didactică cu materiale educative digitale este foarte redusă, în principal din cauza lipsei de material digital corespunzător (cum ar fi softuri educaţionale sau manuale digitale). Ȋn ceea ce-i priveşte pe elevi, majoritatea sunt deschişi către noile tehnologii şi mulţi dintre ei realizează deja activităţi şcolare pe calculatorul de acasă sau de la şcoală.

În concluzie, deși există o infrastructură tehnologică funcţională şi o deschidere a profesorilor şi a elevilor în ceea ce priveşte educaţia digitală, în prezent nu există materiale educative digitale disponibile care să poată fi utilizate în procesul de predare.

De aceea, Fundaţia Orange a decis derularea ȋn anul școlar 2016-2017 a unui proiect-pilot de educaţie digitală pentru ciclul gimnazial în 10 şcoli de masă din mediul rural. Proiectul, numit Digitaliada, are ca scop îmbunătăţirea performanţei școlare a elevilor la unele din cele mai dificile materii – matematica şi TIC – prin utilizarea unor metode moderne de predare, ȋn completarea celor tradiţionale. Ȋn cadrul proiectului-pilot, școlile vor fi dotate cu echipamente pe care vor rula materiale digitale educative de tipul „ȋnvăţare prin joc” pentru clasele V – VIII. Au fost alese matematica și TIC deoarece dezvoltă abilităţi precum logica şi gândirea analitică, esenţiale pentru integrarea în era digitală.

Cele 10 şcoli participante vor fi alese printr-un apel public, la care se poate înscrie orice unitate şcolară cu ciclu gimnazial din mediul rural. Mai multe detalii despre procesul de înscriere şi selecţie a şcolilor se găsesc aici.

„Digitalul a revoluţionat deja multe domenii, cum ar fi economia sau sănătatea. Ȋnvăţământul însă este încă majoritar tradiţional, deşi digitalizarea are un potenţial imens de transformare pentru educaţie şi există iniţiative variate în acest sens la nivel global. Ȋn multe ţări a devenit comun faptul că educaţia transmisă prin metode digitale îmbunătăţeşte abilităţile copiilor şi le oferă acestora un bagaj solid de cunoştinţe pe care îl vor folosi pentru a se integra mai repede şi mai uşor în societatea asaltată continuu de schimbările tehnologice. Ȋn cazul în care proiectul-pilot va avea rezultate bune, intenţionăm să-l extindem la nivel naţional începând din 2017”, a declarat Dana Deac, Preşedinte al Consiliului Director al Fundaţiei Orange.

„Educaţia digitală este direcţia strategică a Fundaţiei Orange şi un domeniu prioritar de acţiune pentru anul 2016. Experienţa pe care o avem acum prin cele 4 programe de educaţie digitală derulate de Orange în Europa, Africa şi Orientul Mijlociu, ne-a demonstrat că utilizarea tehnologiilor digitale creşte semnificativ prezenţa la ore şi performanţa şcolară a elevilor. Suntem încântaţi că România lansează această iniţiativă de educaţie digitală şi suntem încrezători că proiectul va avea rezultate foarte bune”, a declarat Brigitte Audy, Secretar General al Fundaţiei Corporative a Grupului Orange.

Data articol: februarie 29, 2016

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam