Noua situaţie în care va fi posibilă suspendarea contractului individual de muncă este prevăzută în Legea nr. 57/2016, care va aduce modificări, la data de 12 august, mai multor acte normative, printre care se numără şi Codul muncii.

Mai exact, contractul de muncă va putea fi suspendat, din iniţiativa salariatului, la intrarea în concediul de acomodare. Acest nou tip de concediu va fi destinat angajaţilor care vor să adopte copii şi va avea o durată maximă de un an.

În prezent, Codul muncii prevede că suspendarea contractului din iniţiativa salariatului se poate face în următoarele situaţii:

  • la intrarea în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de trei ani;
  • la intrarea în concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la şapte ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
  • la intrarea în concediul paternal;
  • la intrarea în concediul pentru formare profesională;
  • în cazul exercitării unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului;
  • pe durata participării la grevă.

Astfel, din data de 12 august, lista va include şi intrarea în concediul de acomodare pentru adoptarea unui copil.

Potrivit Codului muncii, suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părţilor sau la iniţiativa uneia dintre părţi. „Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator. Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor (…), dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne”, scrie în actul normativ.

Totodată, suspendarea contractului de muncă echivalează cu suspendarea tuturor termenelor ce au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea acestuia, exceptând situaţiile în care contractul încetează de drept.

Contractul de muncă poate fi suspendat de drept în situaţii precum intrarea în concediul de maternitate sau intrarea în concediul medical. În ceea ce priveşte suspendarea din iniţiativa angajatorului, aceasta poate interveni, de exemplu, pe durata cercetării disciplinare prealabile, în cazul întreruperii/reducerii temporare a activităţii sau pe durata detaşării.

În altă ordine de idei, Legea nr. 57/2016 va modifica şi Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în care va fi inclusă intrarea în concediul de acomodare ca situaţie în care se va putea suspenda, la iniţiativa funcţionarului public, raportul de serviciu.

Angajatorii, obligaţi să acorde concediul de acomodare

Concediul de acomodare va putea fi cerut, începând din data de 12 august, atât de către salariaţi, cât şi de către persoanele care obţin venituri din activităţi independente sau activităţi agricole, dispune Legea nr. 57/2016. Acesta va fi acordat persoanelor care vor să adopte copii, va avea o durată de maximum un an şi va include o indemnizaţie lunară de 1.700 de lei.

Concediul de acomodare va fi acordat pe bază de cerere, ce va trebui să fie însoţită de certificatul de grefă în temeiul căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare şi dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii.

Pentru drepturile persoanelor aflate în concediul de acomodare nu se vor datora impozit şi contribuţii sociale obligatorii, exceptând contribuţia la sănătate, iar perioada respectivă va fi asimilată stagiului de cotizare la obţinerea indemnizaţiilor pentru concediile medicale, pentru obţinerea pensiei, a şomajului şi a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

Conform actului normativ aplicabil din 12 august, angajatorii care vor refuza acordarea concediului de acomodare vor risca să fie sancţionaţi, de către inspectorii de muncă, cu o amendă între 1.000 şi 2.500 de lei. În acelaşi timp, concedierea salariaţilor în timpul concediului de acomodare va fi permisă doar pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a desfiinţării.

Notă: Informaţii pe larg despre concediul de acomodare pot fi găsite în acest articol scris de AvocatNet.ro.

Articol de Alexandru Boiciuc, preluat de pe AvocatNet.ro.