Secțiune susținută de

Hărțuire sexuală la locul de muncă? Firmele care o tolerează pot fi sancționate dur de autorități

Portal HR \ HR Pedia \ Hărțuire sexuală la locul de muncă? Firmele care o tolerează pot fi sancționate dur de autorități

Amenzi de până la 100.000 de lei sunt prevăzute în legislația specifică pentru angajatorii care nu respectă obligațiile privind asigurarea egalității de tratament și pentru înlăturarea discriminărilor la locul de muncă. Un angajator care trece cu vederea una sau mai multe fapte de hărțuire sexuală la muncă sau ajunge chiar să sancționeze victima pentru că s-a plâns de cele petrecute este pasibil de amendă. Autoritățile competente, odată sesizate de salariatul respectiv, au posibilitatea să ancheteze problema și să dispună sancțiunile așa cum scrie în lege.

Unui angajator i se impune foarte clar prin lege să asigure la locul de muncă egalitate de tratament între femei și bărbați și lipsa totală de discriminare pe bază de sex (și nu numai). Aspectul acesta e prevăzut mai în detaliu în Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Ca să prevină și să elimine orice comportamente, definite drept discriminare pe criteriul de sex (unde se încadrează și hărțuirea sexuală), angajatorul are, potrivit acestei legi, următoarele obligații:

  • să introducă dispoziții pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare și funcționare și în regulamentele interne ale unităților;
  • să prevadă în regulamentele interne sancțiuni disciplinare pentru angajații care încalcă demnitatea personală a altor angajați prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acțiuni de discriminare;
  • să îi informeze permanent pe angajați, inclusiv prin afișare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceștia le au în ceea ce privește respectarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă;
  • să informeze imediat după ce a fost sesizat autoritățile publice abilitate cu aplicarea și controlul respectării legislației privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

 

Citește tot articolul pe Avocatnet:  Firmele care tolerează hărțuirea sexuală la muncă pot fi sancționate dur de autorități

Data articol: octombrie 23, 2017

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam