Secțiune susținută de

În ce situații poți pierde ajutorul de șomaj

Portal HR \ HR Pedia \ În ce situații poți pierde ajutorul de șomaj

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot beneficia, conform legislației în vigoare, de indemnizație de șomaj, dacă îndeplinesc anumite condiții. Pe de altă parte, însă, șomerii nu primesc ajutor din partea statului în unele cazuri prevăzute de lege. 

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot beneficia de indemnizația de șomaj în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Totuși, acest ajutor lunar poate fi sistat de către stat, în anumite cazuri. Mai exact, conform reglementărilor legale, încetarea plății indemnizațiilor de șomaj acordate beneficiarilor are loc după cum urmează:

 • la data încadrării în muncă, conform legii, pe perioada nedeterminată sau pe perioadă determinată mai mare de 12 luni;
 • la data când realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare;
 • la 90 de zile de la data emiterii autorizației de funcționare pentru a desfășura activități independente sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, dacă realizează venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare;
 • la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor;
 • la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocupării și de formare profesională sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei;
 • dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depășește 12 luni;
 • la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limita de vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă;
 • la data plecării din țara a beneficiarului pentru o perioadă mai mare de 3 luni;
 • la data începerii executării unei pedepse privative de libertate pentru o perioadă mai mare de 12 luni;
 • în cazul decesului beneficiarului;
 • la expirarea termenelor în care beneficiarul poate depune cerere de repunere în plată în cazul în care ajutorul i-a fost suspendat;
 • la expirarea perioadei legale în care se acordă ajutor de șomaj, despre care AvocatNet.ro a scris AICI;
 • la data admiterii într-o formă de învățământ, în cazul persoanelor asimilate șomerilor.

În vara anului 2013, prevederile în domeniu au fost ușor modificate, în sensul că au fost introduse noi cazuri în care încetează plata indemnizației de șomaj.

Mai exact, Legea nr. 250/2013, în vigoare din iulie 2013, stabilește că beneficiarii nu vor mai primi șomaj nici dacă se află într-una din următoarele situații:

 • la data de la care își începe desfășurarea activității în funcții elective sau la data la care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului;
 • la data angajării, conform legii, pe bază de contract, în situația soldaților și gradaților voluntari;
 • la data promovării concursului național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi, în condițiile legii;
 • de la data la care desfășoară o activitate pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în baza unui raport juridic în considerarea căruia se realizează venituri din drepturi de autor și drepturi conexe.

În plus, actul normativ menționat stabilește că nu vor beneficia de indemnizație de șomaj nici absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi.

Cine are dreptul la indemnizație de șomaj?

Printre persoanele care au dreptul la indemnizație de șomaj se numără cele care :

 • și-au pierdut locul de muncă din motive neimputabile lor;
 • au încheiat un contract de asigurare pentru șomaj și nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare (valoarea ISR este de 500 de lei în 2014);
 • au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate și, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă, dar nu au reușit să se încadreze în muncă;
 • au defășurat activitate în baza convenției civile, însă aceasta a încetat;
 • sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
 • sunt absolvenți ai școlilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

Citește AICI mai mult despre cum se acordă ajutorul de șomaj în 2014.

Articol de Mirela Oprea, preluat de pe Avocatnet.ro.

Data articol: martie 10, 2014

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam