Secțiune susținută de

Masă rotundă: Antreprenoriatul social în România – oportunități și provocări

Portal HR \ Evenimente \ Masă rotundă: Antreprenoriatul social în România – oportunități și provocări

România înregistrează un deficit în comparație cu media la nivel european în ceea ce privește capacitatea de a furniza servicii sociale, de sănătate sau educaționale. În timp ce la nivelul UE aproximativ 50% dintre persoanele cu dizabilități sunt încadrate în muncă, în România doar 12,26% dintre acestea aveau un loc de muncă în anul 2010 (sursa: Sumar analiză încadrare în muncă/MS/august2011). Deși economia socială pare a fi o posibilă soluție pentru întărirea capacității naționale prin acoperirea partial a acestui deficit, dezacordul actual între autoritățile publice și societatea civilă cu privire la cadrul de reglementare a economiei sociale (Proiectul de lege privind economia socială și Proiectul de lege privind antreprenoriatul social) îngreunează dezvoltarea acestui sector.

Tema celei de-a doua mese rotunde ce va avea loc pe data de 15 ianuarie în cadrul proiectului ”Acționăm responsabil! – Rețeaua socială RSC” este  Antreprenoriatul social în România – oportunități și provocări. În cadrul evenimentului, organizatorii își propun să identifice, împreună cu stakeholderii în acest domeniu, soluții pentru dezvoltarea sectorului economiei sociale în România.

Plecând de la numeroasele dezbateri create în jurul principiilor celor două proiecte de lege (Proiectul de lege privind economia socială și Proiectul de lege privind antreprenoriatul social), unul dintre obiectivele mesei rotunde va fi conturarea de propuneri în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ actual pentru economie socială și antreprenoriat social în România. În acest sens, va fi analizat cadrul general de reglementare a acestui domeniu la nivelul UE și vor fi identificate modele de bună practică din alte țări europene.

Inițiativa promovării economiei sociale și a recunoașterii acesteia drept element strategic în creșterea gradului de ocupare a persoanelor defavorizate trebuie susținută de un cadru conceptual și legislativ bine fundamentat. In acest sens, una dintre temele aflate pe agenda dezbaterii face referire la stabilirea criteriilor de definire a întreprinderii sociale ca formă de organizare specifică economiei sociale,

O alta temă de dezbatere face referire la mecanismele de susținere a domeniului economiei sociale. Măsurile financiare sub forma facilităților și stimulentelor fiscale sau a programelor de finanțare, precum și mecanismele non-financiare de tipul servicii de consultanță, asistență tehnică și programe de formare, constituie acțiuni și instrumente de dinamizare a sectorului economiei sociale și soluții la problemele cu care se confruntă organizațiile din acest domeniu.

Data articol: ianuarie 4, 2013

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam