Secțiune susținută de

Obligaţiile salariaţilor – care sunt acestea şi ce aspecte importante trebuie să reţinem?

Portal HR \ HR Pedia \ Obligaţiile salariaţilor – care sunt acestea şi ce aspecte importante trebuie să reţinem?
În conformitate cu legislația în vigoare, drepturile și obligațiile salariatului sunt prevăzute în mod expres și, mai mult decât atât, salariatul nu poate renunța la drepturile sale recunoscute de lege, întrucât încălcarea acestei interdicții este lovită de nulitate.
 
Potrivit prevederilor Codului Muncii, salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

• obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
 
» Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către salariat a obligațiilor sale prevăzute în fișa de post poate constitui abatere disciplinară și poate atrage angajarea răspunderii disciplinare. Aceasta poate duce la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

• obligaţia de a respecta disciplina muncii;
 
» Disciplina muncii reprezintă totalitatea îndatoririlor asumate de salariați la încheierea contractului de muncă, prevăzute în actele normative, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în contractul individual de muncă, în regulamentul intern, precum și măsurile luate de angajator prin ordine scrise sau verbale, în exercitarea atribuțiilor sale de îndrumare și control.

• obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
 
» Din nou, nerespectarea acestora poate constitui abatere disciplinară, implicând toate consecințele acesteia.
 
Descoperiți care sunt celelalte obligații ale salariaților citind tot articolul de Cătălina Cibotariu pe Legestart.ro.
Data articol: martie 20, 2014

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam