Secțiune susținută de

Regulamentul intern al firmei – ce informații trebuie să conțină

Portal HR \ HR Pedia \ Regulamentul intern al firmei – ce informații trebuie să conțină

Codul muncii obligă angajatorii să întocmească regulamentul intern al societății în maxim 60 de zile de la momentul în care aceasta își dobândește personalitatea juridică. Documentul trebuie neapărat afișat la sediul angajatorului, dar și comunicat salariaților. Aflați astăzi ce dispoziții trebuie să conțină obligatoriu un regulament intern.

„Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz”, precizează Codul muncii la art. 241.

Potrivit normelor legale, un regulament intern trebuie să cuprindă în mod obligatoriu anumite categorii de prevederi. Astfel, dintr-un asemenea regulament nu pot lipsi niciodată:

  • reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității;
  • reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;
  • drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților;
  • procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților;
  • reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
  • abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;
  • reguli referitoare la procedura disciplinară;
  • modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;
  • criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților.

De când produce efecte un regulament intern

Regulamentul intern produce efecte față de salariați din momentul în care aceștia au luat la cunoștință de existența documentului, prevede Codul muncii, la art. 243.

Conform normelor legale, obligația de informare a salariaților cu privire la conținutul regulamentului intern trebuie îndeplinită de angajator, iar modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la conținutul regulamentului intern se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, după caz, prin conținutul regulamentului intern.

Totuși, indiferent de metoda de comunicare agreată, regulamentul intern trebuie afișat și la la sediul angajatorului.

Ce sancțiuni riscă angajatorii care nu au regulament intern

Deși prevede obligativitatea întocmirii regulamentului intern, Codul muncii nu dispune însă și o anumită sancțiune pentru nerespectarea acestei obligații de către angajator.

Totuși, de multe ori, în practică, dacă inspectorii de muncă sesizeaza lipsa Regulamentului intern, vor dispune ca măsură întocmirea acestuia.

Iar, potrivit Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Articol de Roxana Neagu, preluat de pe www.avocatnet.ro.

Data articol: mai 28, 2012

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam