Secțiune susținută de

Salariații pot să refuze participarea la programele de formare profesionala asigurate de angajatori?

Portal HR \ HR Pedia \ Salariații pot să refuze participarea la programele de formare profesionala asigurate de angajatori?

Angajatorii trebuie să asigure periodic participarea salariaților la programe de formare profesională. În același timp, aceștia pot trimite angajații la cursuri de perfecționare și din propria inițiativă, separat față de obligația stabilită prin lege. Totuși, în ambele situații, salariații sunt nevoiți să accepte participarea sau pot refuza?

Accesul la formare profesionala este unul dintre drepturile salariaților, iar angajatorii au atât dreptul, cât și obligația de a-i include pe aceștia în programe de formare, potrivit Codului muncii.

Mai exact, angajatorii trebuie să asigure participarea la programe de formare profesionala, pe propria cheltuiala, cel puțin o dată la doi ani, dacă au minimum 21 de salariați, sau cel puțin o dată la trei ani, dacă au mai puțin de 21 de salariați. Lăsând la o parte această obligație, actul normativ menționat prevede și posibilitatea ca participarea la formarea profesională să aibă loc la inițiativa angajatorului.

„Modalitatea concret de formare profesională, drepturile și obligațiile părților, durata formării profesionale, precum și orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligațiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, se stabilesc prin acordul părților și fac obiectul unor acte adiționale la contractele individuale de muncă”, este precizat în Codul muncii.

Totuși, în aceste situații, salariații sunt obligați să accepte participarea la formare profesionala sau pot să refuze?

Referitor la acest aspect, reprezentanții Inspecției Muncii sunt de părere că salariații pot să refuze programele de formare profesională daca sunt impuse condiții pe care aceștia le consideră împovărătoare sau dacă este vorba de încalcarea libertății muncii.

„Apreciem că, deși angajatorii au dreptul și obligația, la anumite intervale de timp, de a include salariații în programe de formare profesională, aceștia din urmă nu au obligația acceptării acestor programe dacă, pentru derularea lor, angajatorii le impun condiții apreciate de salariați mult prea oneroase și dacă se constată o încălcare a libertății muncii”, este subliniat într-un răspuns trimis de Inspecția Muncii la solicitarea AvocatNet.ro.

Descoperă care sunt drepturile angajaților dacă angajatorul nu își respectă obligația de formare profesională citind tot articolul de Alexandru Boiciuc pe Avocatnet: Salariatii pot sa refuze participarea la programele de formare profesionala asigurate de angajatori?

Data articol: aprilie 6, 2015

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam