Secțiune susținută de

Sancțiunile disciplinare pot fi radiate

Portal HR \ HR Pedia \ Sancțiunile disciplinare pot fi radiate

Astăzi ne propunem să vă prezentăm o temă, sperăm noi de interes, pentru salariații sancționați disciplinar ca urmare a savârşirii de abateri la locul de muncă. Ana-Maria Hrițuc ne vorbește azi despre Cazierul disciplinar

Codul Muncii reglementează foarte clar care sunt sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate de un angajator, fiind interzisă aplicarea unei alte  sancțiuni disciplinare în afară celor reglementate de Codul Muncii şi menționate în cele ce urmează.

Astfel, pe lângă sancțiunea avertismentului scris (prezentată anterior într-unul din articolele noastre), mai pot fi aplicate, atunci când, ca urmare a îndeplinirii procedurii cercetării disciplinare prealabile prevăzute de lege, se constată săvârșirea unei abateri, următoarele sancțiuni:

– retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

– reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

– reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

– desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Noutatea adusă de actualul Cod al Muncii se referă la „cazierul disciplinar” al unui salariat. În vechea reglementare, legiuitorul nu a menționat nimic cu privire la aspectele legate de sancțiunile disciplinare aplicate și de consecință cumulării mai multor sancțiuni, lăsând la liberă apreciere a angajatorului să decidă cu privire la soartă salariatului său sancționat disciplinar (o data sau de mai multe ori) pentru savarasirea de abateri la locul de muncă.

În actualul act normativ se reglementează foarte clar și acest aspect. Astfel, o sancțiune disciplinară aplicată unui salariat se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Astfel, salariatul devine protejat de lege, în sensul că dacă acesta este sancționat disciplinar însă recepționează într-un sens pozitiv semnalul emis de angajatorul său prin aplicarea respectivei sancțiuni, atunci respectiva sancțiune se radiază din dosarul de personal al acestuia, evitând astfel acumularea de „sentințe”.

Radierea sancțiuni disciplinare are și un rol educativ, de reabilitare a unui salariat care într-un anumit moment a încălcat regulile stabilite de angajatorul sau. Radierea sancțiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.

Nu trebuie făcută confuzia între radierea unei sancțiuni și anularea unei sancțiuni. În cazul pe care îl prezentăm astăzi, radierea, aceasta produce efecte doar pentru viitor, și anume, dacă în termen de 12 luni de la aplicarea unei sancțiuni salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune. În acest caz, înțelegem că dispozițiile legale nu se aplică sancțiunilor constând în desfacerea disciplinară a contractelor individuale de muncă și nici nu afectează în vreun fel conținutul sancțiunilor aplicate (în sensul că dacă este radiată, spre exemplu, o sancțiune aplicată unui salariat constând în reducerea salariului cu 10% pe o durată de 2 luni, ca urmare a acestei radieri, salariatul va consideră că de fapt nu i s-a aplicat niciodată respectiva sancțiune și va putea solicita restituirea sumelor reținute).

Doar anularea unei decizii de sancționare are că efect restitutio in integrum și obligarea angajatorului de a repune salariatul în situația existentă înainte de aplicarea sancțiunii.

Radierea unei sancțiuni disciplinare, dacă îndeplinește condițiile de mai sus, intervine de drept, după curgerea termenului de 12 luni, angajatorul având obligația de a îndeplini doar condițiile de formă (prin emiterea deciziei de radiere) pentru a putea evidenția în dosarul de personal al respectivului salariat „reabilitarea” acestuia.

Menționăm că instituția radierii vizează și situațiile în care termenul de 12 de luni de la aplicarea sancțiunii disciplinare (sancționare dispusă înaintea intrării în vigoare a noului Cod al muncii) se împlinește după întrarea în vigoare a acestei legi.

Data articol: noiembrie 7, 2011

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam