Secțiune susținută de

Sărbători fericite… legale!

Portal HR \ HR Pedia \ Sărbători fericite… legale!

Având în vedere că suntem deja în perioada sărbătorilor de iarnă, astăzi vă propunem ca temă “Sărbătorile legale”, așa cum sunt acestea prevăzute de lege, sărbători în care salariații sunt liberi, fiind interzisă prin lege prestarea muncii în respectivele zile și, mai mult decât atât, fiind sancționată cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Aceste zile intră în categoria perioadelor de odihnă.

Astfel, legea reglementează expres că sunt considerate zilele de sărbătoare legală (în această categorie intrând atât zilele de interes naţional cât şi cele cu caracter religios) în care nu se lucrează urmatoarele:

   – 1 şi 2 Ianuarie;

   – prima şi a doua zi de Paşti;

   – 1 Mai;

   – prima şi a doua zi de Rusalii;

    Adormirea Maicii Domnului;

   – 1 Decembrie;

   – prima şi a doua zi de Crăciun;

În situația cultelor religioase, altele decât cele creștine, Codul Muncii stipulează în art. 139 teză finală că în cazul persoanelor aparținând respectivelor culte, angajatorul va acorda câte 2 (două) zile pentru cele 3 (trei) sărbători religioase anuale.

Există în acest moment un proiect prin care și ziua de 30 noiembrie (Sfântul Apostol Andrei) să fie declarată sărbătoare legală, însă pentru moment această zi nu a fost inclusă în categoria zilelor libere declarate prin lege.

Bineînțeles că angajatorul are liberatatea de a stabili la nivel de unitate şi alte zile libere, urmând ca acestea să se regăsescă în contractul colectiv de muncă aplicabil. De regulă, aceste zile pe care angajatorul le acorda, sunt cele legate de anumite evenimente familiale (nașterea, decesul, căsătoria unui membru al familiei etc).

În cazul acelor instituții/unități în care, prin specificul activității, munca nu poate fi sistată (unități sanitare și de alimentație publică), salariații nu sunt la discreția angajatorului, programul acestora urmând a fi stabilit prin hotărâre de Guvern. Nerespectarea acestei dispoziții, atrage sancționarea angajatorului cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.

În cazul acestor unități indicate mai sus, precum și în cazul societăților a cărora activitate nu poate fi întreruptă nici în zilele declarate sărbători legale (ex. furnizarea energiei electrice, termice, apa curentă, etc), salariaților care prestează activități în zilele respective li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. În situația în care nu este posibilă acordarea acestor zile, însă pentru motive justificate, salariații vor fi remunerați cu un spor la salariul de bază care nu poate fi mai mic de 100% ( conform contractului colectiv de muncă aplicabil) din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Există și interpretarea potrivit căreia dispozițiile de mai sus referitoare la categoriile de unități/insitutii/societăți comerciale care pot presta activități și în zilele declarate sărbători legale sunt aplicabile și în situația magazinelor (punctelor de lucru) care își desfășoară activitatea, în baza unor contracte de închiriere de spații, în marile centre comerciale (mall-uri) și care sunt obligate să respecte dispozițiile contractuale, inclusiv pe cele referitoare la programul de lucru impus de astfel de centre comerciale în perioadă sărbătorilor legale.

Echipa SPV vă urează Sărbători fericite și un An nou plin de realizări profesionale dar şi personale! Să ne citim sănătoşi în 2012!

Articol de Ana Maria Hrițuc, avocat asociat, SPV Legal.

Data articol: decembrie 21, 2011

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam