Secțiune susținută de

Tichetele cadou: Ce impozite și taxe se plătesc pentru ele

Portal HR \ HR Pedia \ Tichetele cadou: Ce impozite și taxe se plătesc pentru ele

Angajatorii au posibilitatea de a-şi răsplăti angajaţii în perioada sărbătorilor de Crăciun cu anumite cadouri, inclusiv tichete cadou, o alternativă bună pentru societăţile care nu pot acorda prime salariale. În acest context, în articolul de faţă vom analiza regimul fiscal aplicabil acestor beneficii acordate angajaţilor, în ultima lună în care actualul Cod fiscal mai este în vigoare.

Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, angajatorii pot oferi salariaţilor diverse cadouri în bani sau în natură, precum şi tichete cadou. Aceste „beneficii” au regimuri fiscale diferite, în sensul că unele dintre ele nu se impozitează, în timp ce pentru altele trebuie plătite taxe şi contribuţii sociale.

În prezent, modul de impozitare al tichetelor cadou este reglementat de Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, act normativ care stabileşte că acestea se procură de către angajatori de la unităţi emitente şi se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, precum şi pentru cheltuieli sociale.

Conform prevederilor din Codul fiscal încă în vigoare, tichetele cadou sunt considerate avantaje primite de persoana fizică. Astfel, tichetele cadou acordate potrivit legii, indiferent dacă sunt acordate în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului, sau sunt acordate angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, în limita sumei de 150 lei sau peste acest plafon, sunt supuse impozitului pe venit. Astfel, la stabilirea impozitului pe venituri din salarii se iau în calcul aceste avantaje, care sunt cuprinse în venitul brut lunar din salarii, avantaje care se impozitează cu cota de 16%.

Tichete cadou acordate în scop social

În acest moment, utilizarea tichetelor cadou în cadrul cheltuielilor sociale este procedura cea mai des folosită în practică de angajatori pentru a acorda salariaților tichete cadou.

În conformitate cu Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006, angajatorii acordă angajaţilor proprii tichete cadou, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri de cheltuieli aprobat potrivit legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli denumită „Tichete cadou” pentru cheltuieli sociale.

De regulă, prin cheltuieli cu caracter social se înţelege, fără însă a fi limitate la acestea:

  • cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament şi odihnă recuperatorie în staţiunile balneoclimaterice, în care este inclus şi transportul pe calea ferată ;
  • construirea, amenajarea şi întreţinerea de creşe şi grădiniţe pentru copiii salariaţilor, precum şi de cantine-bufet pentru salariaţi;
  • construirea, amenajarea şi întreţinerea de oficii şi grupuri sanitare la locurile de muncă, la capacitate corespunzătoare, cu dotare specifică, cel puţin la nivelul prevăzut în normele generale de sănătate şi securitate în muncă;
  • construirea de locuinţe;
  • aniversări, sărbători religioase, zile dedicate copilului si femeii.

Fiecare tichet cadou este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost inseriat de către unitatea emitentă şi dacă cuprinde cel putin următoarele informaţii:

  • numele şi adresa emitentului;
  • valoarea nominală a tichetului;
  • date referitoare la perioada de valabilitate;
  • spaţiu destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei unităţii la care tichetul a fost utilizat.

Potrivit Legii 193/2006, valoarea unui tichet cadou este de 10 lei (sau un multiplu de 10), dar nu mai mare de 50 lei. De asemenea, este interzisă acordarea unui rest de bani la tichetul cadou.

La nivelul companiei angajatoare, contravaloarea tichetelor cadou acordate în scop social este deductibilă la calculul impozitului pe profit în conformitate cu prevederile art. 21, alin. 3, lit. c) din Codul Fiscal, respectiv dacă se încadrează în limita de 2% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. În cazul în care valoarea tichetelor cadou depășește plafonul amintit, plătitorii de impozit pe profit vor considera diferența cheltuială nedeductibilă la calculul impozitului pe profit, efectul final conducând la plata unui impozit de 16%.

La nivelul angajaţilor, tichetele cadou sunt în mod expres menţionate în legislaţia fiscală ca făcând parte din categoria veniturilor asimilate salariilor in vederea impozitării. Astfel, tichetele cadou sunt supuse impozitului pe venit, indiferent de contextul şi cuantumul în care sunt acordate. Aşadar, tichetele cadou primite cu orice ocazie (inclusiv cu ocazia zilelor de 8 martie, 1 iunie, Paşte sau Crăciun) şi indiferent de valoarea acestor tichete (sub sau peste 150 lei) sunt supuse impozitului pe venit.

De asemenea, este important să amintim că, în cazul persoanei fizice ce încasează tichete cadou în calitate de salariat, contravaloarea acestora nu este o sumă pentru care s-ar datora asigurările sociale (pensii, sănătate, șomaj etc), atât timp cât aceste tichete cadou sunt acordate potrivit prevederilor legale.

Potrivit art. 55 din Codul Fiscal, sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă.

De la 1 ianuarie 2016, tichetele cadou de cel mult 150 de lei nu vor mai fi impozitate.

Citește tot articolul de Eduard Popescu pe Avocatnet.ro.

Data articol: decembrie 21, 2015

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam