Secțiune susținută de

Condiţiile prealabile la încheierea unui contract individual de muncă (I)

Portal HR \ HR Pedia \ Condiţiile prealabile la încheierea unui contract individual de muncă (I)

Anterior încheierii contractului individual de muncă, părţile au obligaţii reciproce a căror finalitate este întocmirea contractului individual de muncă.

CERTIFICATUL MEDICAL

Astfel, viitorul salariat are obligaţia de a transmite angajatorului certificatul medical care să ateste aptitudinea de a munci în activitatea specifică a locului de muncă (art. 27 din Codul Muncii).

Este interzisă solicitarea la angajare a testelor de graviditate. La angajarea în domeniile sănătate, alimentaţie publică, educaţie şi în alte domenii stabilite prin acte normative, se pot solicita şi teste medicale specifice.

Certificatul medical este obligatoriu şi în următoarele situaţii:

a) la reînceperea activităţii după o întrerupere mai mare de şase luni, pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali, şi de un an în celelalte situaţii;

b) în cazul detaşării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se schimbă condiţiile de muncă;

c) la începerea misiunii, în cazul salariaţilor încadraţi cu contract de muncă temporară;

d) în cazul ucenicilor, practicanţilor, elevilor şi studenţilor, în situaţia în care urmează să fie instruiţi pe meserii şi profesii, precum şi în situaţia schimbării meseriei pe parcursul instruirii;

e) periodic, în cazul celor care lucrează în condiţii de expunere la factori nocivi profesionali, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii;

f) periodic, în cazul celor care desfăşoară activităţi cu risc de transmitere a unor boli şi care lucrează în sectorul alimentar, zootehnic, la instalaţiile de aprovizionare cu apă potabilă, în colectivităţi de copii, în unităţi sanitare, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii;

g) periodic, în cazul celor care lucrează în unităţi fără factori de risc, prin examene medicale diferenţiate în funcţie de vârstă, sex şi stare de sănătate, potrivit reglementărilor din contractele colective de muncă.

VERIFICAREA APTITUDINILOR

De asemenea, angajatorul poate solicita verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea, în condiţiile stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil, în statutul de personal – profesional sau disciplinar – şi în regulamentul intern, în măsura în care legea nu dispune altfel (art. 29 din Codul Muncii).

Descoperiți și celelalte condiții prealabile la încheierea unui contract individual de muncă citind tot articolul de Denisa Pătrașcu de pe Legestart.ro.

Data articol: mai 15, 2014

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam