Secțiune susținută de

Ești absolvent și nu ți-ai găsit un loc de muncă? Cum poți beneficia de indemnizația de șomaj

Portal HR \ HR Pedia \ Ești absolvent și nu ți-ai găsit un loc de muncă? Cum poți beneficia de indemnizația de șomaj

Cei care nu reușesc să se angajeze în maxim 60 de zile de la absolvirea unei instituții de învățământ pot solicita acordarea indemnizației de șomaj, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) pe site-ul propriu. Indemnizația se va acorda, conform legii, pe o perioadă de 6 luni, chiar dacă în acest timp beneficiarul reușește să se angajeze.

Conform ANOFM, absolvenții au posibilitatea de a solicita acordarea indemnizației de somaj dacă, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu și-au găsit un loc de muncă, însă doar cu anumite condiții.

În primul rând, persoanele care solicită indemnizația de șomaj trebuie să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ, adică să fi obținut o diplomă sau un certificat de studii în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

Apoi, absolvenții trebuie să dovedească faptul că nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, deși au încercat. Astfel, ei trebuie ca, în perioada de 60 de zile de la absolvire, să se înregistreze la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, pe baza cărții de identitate, a adeverinței de la medicul de familie și a actului de absolvire a formei respective de învățământ. Pot fi înregistrați chiar și la alți furnizori de servicii specializate, însă aceștia trebuie obligatoriu acreditați în condițiile legii.

Nu în ultimul rând, pentru a beneficia de indemnizația de șomaj, absolvenții nu trebuie să urmeze o formă de învățământ și nici să realizeze venituri. Excepție fac cei care au venituri din activități autorizate, dar acestea trebuie să fie mai mici de 500 lei, adică valoarea indicatorului social de referință.

Potrivit ANOFM, indemnizația poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii și se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învățământ absolvită.

Ce pași trebuie urmați pentru a primi indemnizația de șomaj?

Concret, conform datelor ANOFM, persoana aflată în căutarea unui loc de muncă va completa și semna o cerere de solicitare a indemnizației de șomaj, la care va atașa următoarele documente:

  • actul de identitate – original;
  • actul de absolvire a formei de învățământ respective (original și copie);
  • adeverința medicală din care să rezulte că este apt de munca ori că are eventuale restricții medicale;
  • adeverința eliberată de furnizorul de servicii acreditat prin care se certifică data înregistrării în evidențele acestuia;
  • acte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință.

Odată acordată indemnizația de șomaj, asbolvenții vor avea și câteva obligații de îndeplinit. Mai precis, vor trebui să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de cate ori sunt solicitați, la agenția la care sunt înregistrați, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă.

De asemenea, trebuie să comunice agenției, în termen de 3 zile, orice modificare a condițiilor care au condus la acordarea drepturilor și să participe la serviciile pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de agenție.

În plus, trebuie să își caute activ un loc de muncă și să înștiințeze în scris agenția despre apariția stării de incapacitate temporară de munca și numele medicului prescriptor și unitatea în care funcționeaza acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical.

Te angajezi în perioada în care primești somajul? Atunci beneficiezi de prima de încadrare

Conform legii, absolvenții vor beneficia de indemnizația de șomaj în valoare de 250 de lei, pentru o perioadă de maxim 6 luni. Dacă reușesc să se angajeze, absolvenții vor primi o primă de încadrare reprezentând o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (500 de lei) și, mai mult decât atât, vor continua să primească indemnizația de șomaj până la expirarea celor 6 luni.

Prima de încadrare se dublează pentru cei care își găsesc un loc de munca situat la o distanță mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu și ajunge să fie chiar de 7 ori mai mare (3.500 lei) în cazul în care persoanele își schimbă domiciliul pentru a munci. „Dacă te angajezi în perioada în care beneficiezi de indemnizația de șomaj într-o localitate și urmare a acestui fapt îți schimbi domiciliul, poți beneficia de prima de instalare reprezentând o sumă egală cu de șapte ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data instalării”, informează instituția.

Totuși, sursa citată precizează că acest drept se acordă doar celor care se angajează cu program normal de lucru, pe o perioadă mai mare de 12 luni. Dacă raporturile de muncă încetează înainte de împlinirea a 12 luni, atunci angajatul va restitui integral prima de încadrare.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă din raza de domiciliu sau reședință, ale căror date de contact sunt disponibile aici.

Potrivit datelor furnizate de ANOFM, de la începutul anului 2013 și până în prezent, în evidențe s-au înregistrat, ca șomeri, 8.973 absolvenți, din care 770 sunt șomeri indemnizați.

În funcție de studiile absolvite, situația acestora, în luna iunie și în prima săptămână a lunii iulie 2013 , se prezintă după cum urmează:

  • 3970 absolvenți înregistrați în luna iunie, dintre care 3404 persoane provin din învățământul liceal și post-liceal, 466 provin din învățământul primar, gimnazial și profesional iar 100 persoane din învățământul universitar;
  • 650 absolvenți înregistrați în prima parte a lunii iulie, dintre care 1446 persoane provin din învățământul liceal și post-liceal, 130 provin din învățământul primar, gimnazial și profesional iar 74 persoane din învățământul universitar.
Articol de Mirela Oprea, preluat de pe Avocatnet.ro.

Data articol: iulie 15, 2013

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam