Secțiune susținută de

Concedierea pentru necorespundere profesională – recomandări procedurale

Portal HR \ HR Pedia \ Concedierea pentru necorespundere profesională – recomandări procedurale
În conformitate cu prevederile Codului Muncii (art. 61 lit. d), angajatorul poate dispune concedierea pentru motive ce țin de persoana salariatului în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă pe care este încadrat.
Întrucât este o procedură delicată – a cărei nerespectare duce la pierderea litigului în cazul în care fostul salariat decide să conteste decizia de concediere – mai jos pot fi găsiți pașii recomandați privind procedura în cazul unei astfel de concedieri.
 
Pași preliminari

1. Angajatorul trebuie să aibă un regulament intern făcut cu simț de răspundere în care sunt stabilite, în mod clar, criteriile de evaluare a salariaților, procedura de evaluare și sancțiunile în cazul unei evaluări nesatisfăcătoare.
2. În funcție de poziția ocupată de salariați, angajatorul trebuie să întocmească fișe de post în care sunt descrise clar sarcinile și atribuțiile salariatului pe lângă alte elemente.
3. Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului trebuie aduse la cunoștința salariatului prin însăși informarea angajatorului cu privire la viitorul loc de muncă în conformitate cu art. 17 alin. 3 lit. e.
4. Este recomandat ca aceste criterii de evaluare a salariaților să fie introduse și în contractul individual de muncă (fie în fișa postului sau într-o anexă ce face parte integrantă din contractul individual de muncă).
5. Regulamentul intern care conține referiri la toate elementele prevăzute la art. 242 din Codul Muncii trebuie adus la cunoștința salariatului, încă din prima zi de muncă, întrucât doar din momentul în care este adus la cunoștință regulamentul își va produce efectele. Luarea la cunoștință a salariatului cu privire la prevederile regulamentului intern va fi dovedită prin semnarea pe un exemplar din regulament și prin scrierea mențiunii ”Am citit și am luat la cunoștință”. Acest exemplar este indicat să stea la dosarul de personal al salariatului împreună cu celelalte documente relevante.
 
Controlul activității salariatului

Angajatorul – prin personalul de conducere sau prin superiorii ierarhici ai salariaților – efectuează controlul periodic al acestora și al modului în care aceștia își îndeplinesc sarcinile/atribuțiile clar delimitate în fișa postului. Acest control se efectuează în conformitate cu procedura de evaluare prevăzută în regulamentul intern al angajatorului și pe baza criteriilor de evaluare a activității profesionale a salariaților. De aceea, este indicat, pentru a evita litigii de muncă și pierderea acestora în instanță, ca aceste criterii și proceduri să fie stabilite în mod obiectiv astfel încât a nu crea impresia favorizării unei anumite categorii de salariați față de alta.
 
Citește continuarea în articolul de pe Legestart.ro.
 
Articol de Cătălina Cibotariu.
Data articol: februarie 20, 2014

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam