Secțiune susținută de

Concediul paternal

Portal HR \ HR Pedia \ Concediul paternal

Venirea pe lume a unui copil constituie un moment de mare bucurie pentru întreaga familie, părinți, bunici și nu numai.  Pe lângă mama care după momentul nașterii întrerupe pentru o perioadă activitatea profesională, legiuitorul s-a gândit și a reglementat în acest sens și drepturi pe care fericitul tată le are odată cu venirea pe lume a copilului său.

Astăzi vă vom prezenta pe scurt ce înseamnă concediul paternal și care sunt drepturile stabilite prin lege de care poate beneficia tatăl imediat după nașterea copilului.

Astfel, Legea 210/1999 a concediului paternal dezvoltată și detaliată prin HG 244/2000 care cuprinde Normele metodologice de aplicare a Legii 210/1999 stipulează că, în scopul participării efective a tatălui la îngrijirea noului-născut (indiferent dacă acesta este născut din căsătorie, din afara căsătoriei sau este adoptat), prin lege, tatălui i se acordă un concediu, numit concediu paternal, de 5 zile lucrătoare.

În situația în care tatăl este asigurat în sistemul asigurărilor sociale de stat, respectivul concediu este plătit, fiind suportat din fondul de salarii al societății la care tatal este angajat și fiind în cuantum egal cu salariul corespunzător zilelor lucrătoare respective (celor 5 zile lucrătoare). Respectiva indemnizație se calculează pe baza salariului brut realizat, incluzând sporurile şi adaosurile la salariul de bază și se include în veniturile impozabile ale salariatului.

Dacă tatăl a urmat cursuri de puericultură, concediul paternal se majorează cu 10 zile lucrătoare, deci 15 zile lucratoare, tatăl putând beneficia de aceasta prevedere însă doar o singură dată, indiferent de numărul copiilor acestuia.

Cursurile de puericultură sunt acele cursuri prin care tatăl își însușește noţiuni elementare teoretice şi practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participării efective a acestuia la îngrijirea propriului copil nou-născut. Aceste cursuri pot fi ținute doar de medicul de familie al tatălui, în perioada de sarcină a mamei sau după naşterea copilului. La terminarea cursurilor de puericultură, medicul de familie, în urma verificării cunoștințelor dobândite de tată, va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultură. Daca însă tatăl are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesară absolvirea cursului de puericultură, ci numai obţinerea atestatului.

Atestatul reprezintă actul doveditor prin care se constată însuşirea noţiunilor elementare teoretice şi practice necesare în vederea îngrijirii copilului nou-nascut şi cuprinde, împreună cu această constatare, datele personale din cartea de identitate a tatălui, locul său de muncă, data eliberării, semnătura şi parafa medicului de familie.

Legea a prevăzut și cazul special în care acest concediu poate fi acordat tatalui care satisface stagiul militar obligatoriu. Acesta beneficiază de permisie de 7 zile calendaristice, atât pentru a participa efectiv la îngrijirea noului-născut dar și în situația recunoașterii paternității.

Atenție! În toate cazurile prevăzute mai sus în care se dorește acordarea concediului paternal, se va avea în vedere că acesta poate fi solicitat de către cel îndreptățit doar la cerere, în scris și doar în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului (justificat cu certificatul de nastere din care rezultă calitatea de tată a celui care solicită concediul paternal), angajatorul neputând refuza acordarea acestuia.

În situația nefericită a decesului mamei în timpul nașterii sau în perioada concediului de lăuzie, tatăl va lua practic locul mamei și va beneficia de restul concediului neefectuat de mamă. Acordarea concediului se va face de către unitatea în care tatăl își desfășoară activitatea, pe baza actelor doveditoare (certificatul de naștere al copilului din care rezultă calitatea de tată a solicitantului, certificatul de deces al mamei, dovada efectuării de către mama, dacă a fost cazul, a unei părți din concediul de sarcină și lauzie).  În acest caz nu ne mai aflăm în prezența concediului paternal ci a concediului de sarcină și lăuzie preluat de tată. Tatăl copilului beneficiază de o indemnizaţie egală cu ajutorul pentru sarcină şi lăuzie cuvenit mamei sau de o indemnizaţie calculată după salariul de bază şi vechimea în muncă ale acestuia și după tipul de indemnizație pentru care optează tatăl, acordată de unitatea la care acesta îşi desfăşoară activitatea, la alegere.

Articol de Ana Maria Hrițuc, SPV Legal.

Data articol: decembrie 14, 2011

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam