Secțiune susținută de

Contractul individual de muncă – model 2015

Portal HR \ HR Pedia \ Contractul individual de muncă – model 2015

Codul Muncii obligă angajatorii să încheie contracte de muncă în formă scrisă. Modelul documentului este prevăzut de legislație, însă angajatorii îl mai pot adapta și în funcție de situația lor particulară.

Pe lângă obligația de a încheia în formă scrisă contractul de muncă, angajatorul trebuie să înregistreze, cu minim o zi lucrătoare anterior începerii activității noului salariat, contractul în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite la inspectoratul teritorial de muncă.

De asemenea, angajatorul este obligat să înmâneze un exemplar al acestui document salariatului respectiv.

În plus, la data încheierii/modificării contractului individual de muncă, angajatorul este obligat să-l informeze pe salariat cu privire la „criteriile de evaluare a activității” sale. Astfel, criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului vor fi incluse în CIM, într-o nouă secțiune.

Elemente obligatorii în CIM

Contractul individual de munca se încheie, conform Codului Muncii, în baza consimțământului părților, în limba română, forma scrisă fiind obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului. Tot Codul muncii prevede că obligația de încheiere a contractului individual de muncă revine angajatorului.

Înainte de începerea activității, potențialul salariat are dreptul de a primi un exemplar al CIM, pentru a fi informat asupra următoarelor elemente, care se vor regăsi obligatoriu și în conținutul contractului ce va fi semnat:

  • identitatea părților;
  • locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
  • sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
  •  funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;
  •  criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;

Descoperă și restul elementelor obligatorii din CIM citind tot articolul de Roxana Neagu de pe Avocatnet.ro.

Data articol: februarie 10, 2015

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam