Secțiune susținută de

Contractul individual de muncă versus convenţia civilă (I)

Portal HR \ HR Pedia \ Contractul individual de muncă versus convenţia civilă (I)
În conformitate cu legislația în vigoare, Codul Civil nu mai conține prevederi exprese cu privire la convenția civilă. Totuși, acesta permite încheierea contractelor de prestări servicii care sunt uneori preferate în rândul societăților (respectiv angajatorilor) în detrimentul contractelor individuale de muncă, pentru beneficiile sale fiscale, mai exact, mai puține taxe datorate statului român.

 
Ce este convenția civilă?
 
Convenția civilă este un contract civil care nu se supune prevederilor Codului Muncii, ci prevederilor Codului Civil. Aceasta se încheie de regulă cu persoane fizice autorizate, dar poate fi încheiată și cu persoane fizice pentru un proiect punctual care are un caracter ocazional și, cel mai important, care nu presupune o relație de subordonare (de dependență) între beneficiarul activității și prestatorul de servicii.

Atenție! Părțile convenției trebuie să fie independente una de cealaltă, altfel relația contractuală ar deveni, în esență, un raport de muncă.
 
Ce este o activitate independentă?
 
Exercitarea unei activităţi independente presupune desfăşurarea acesteia în mod obişnuit, pe cont propriu şi urmărind un scop lucrativ. Printre criteriile care definesc preponderent existenţa unei activităţi independente sunt:
 
libera alegere a desfăşurării activităţii, a programului de lucru şi a locului de desfăşurare a activităţii;
riscul pe care şi-l asumă întreprinzătorul;
activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi clienţi;
activitatea se poate desfăşura nu numai direct, ci şi cu personalul angajat de întreprinzător în condiţiile legii.
 
Ce este un contract individual de muncă?

 

În conformitate cu prevederile Codului Muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

Descoperă și restul diferențelor dintre contractele individuale de muncă și convențiile civile citind tot articolul de Cătălina Cibotariu de pe Legestart.ro.

Data articol: aprilie 24, 2014

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam