Secțiune susținută de

Contractul individual de muncă versus convenţia civilă (II)

Portal HR \ HR Pedia \ Contractul individual de muncă versus convenţia civilă (II)
Motivul principal pentru care mulți angajatori preferă o astfel de convenție civilă în detrimentul unui contract individual de muncă este pentru că tratamentul fiscal al veniturilor obținute în baza convenției civile este mult mai relaxat decât în cazul contractului individual de muncă.

În plus, prestatorul de servicii nu mai beneficiază de drepturile de care ar fi putut beneficia în cazul încheierii unui contract individual de muncă (repausul zilnic, zilele de concediu, indemnizația de concediu medical, concediul de maternitate etc.).
Un alt motiv pentru care angajatorii maschează un raport de muncă sub forma unei convenții civile și nu utilizează contractul individual de muncă este și forma încheierii acestuia.

– În cazul încheierii contractului individual de muncă, angajatorul trebuie să respecte o anumită formă a contractului, cu preveri expres prevăzute de lege. Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului. În plus, legea prevede și formalități suplimentare, preliminare încheierii contractului de muncă, precum examenul medical pentru obținerea certificatului medical, înregistrarea contractului în Registrul General de Evidență al Salariaților etc.

– În cazul încheierii unei convenții civile, forma contractului nu este prevăzută în mod expres de lege, ci trebuie să respecte prevederile, cu caracter general, din Codul Civil. În plus, nu mai este necesară nicio formalitate de încheiere a acestuia, spre deosebire de procedura legală prevăzută de Codul Muncii în cazul contractelor de muncă.
 
Odată ce a fost încheiată o convenție civilă, beneficiarul activității nu mai are atât de multe obligații față de prestator, în comparație cu obligațiile pe care le-ar fi avut dacă s-ar fi încheiat un contract individual de muncă (de exemplu: eliberarea de adeverințe, salarizare, eliberarea fluturașilor de salariu, respectarea anumitor prevederi de sănătate și securitate în muncă etc.).

Descoperiți și restul diferențelor dintre contractele individuale de muncă și convențiile civile citind tot articolul de Cătălina Cibotariu de pe Legestart.ro.

Data articol: mai 5, 2014

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam