Secțiune susținută de

Ghid practic pentru angajați: Ce drepturi au în cazul unui accident de muncă?

Portal HR \ HR Pedia \ Ghid practic pentru angajați: Ce drepturi au în cazul unui accident de muncă?

Salariații care sunt victime ale accidentelor de muncă și ale bolilor profesionale pot beneficia, în baza unei asigurări, de mai multe servicii medicale gratuite, precum și de programe de recuperare a capacității de muncă. Ce este asigurarea pentru accidente de muncă, când și cine trebuie să o încheie, precum și care sunt contribuțiile ce trebuie plătite statului pentru ea, aflați din materialul de mai jos.

Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale este obligatorie pentru toți cei ce utilizează forța de muncă angajată cu contract individual de muncă, această îndatorire fiind reglementată de Legea nr. 346/2002, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 251, din 8 aprilie 2014.

Mai precis, potrivit acestui act normativ, asigurarea „face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat și cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecția socială a salariaților împotriva diminuării sau pierderii capacității de muncă și decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale”.

Prin urmare, sunt asigurați obligatoriu funcționarii publici și toți salariații încadrați pe baza unui contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia. În același timp, vor fi asigurați automat ucenicii, elevii și studenții, pe toată durata efectuării practicii profesionale, dar și șomerii, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii.

De asemenea, de asigurare beneficiază inclusiv persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești.

Mai mult decât atât, Legea nr. 346/2002 stabilește că și angajații români care prestează muncă în străinătate din dispoziția angajatorilor români au calitatea de asigurat, ca de altfel și cetățenii străini sau apatrizii care prestează muncă pentru angajatori romani, pe perioada în care au domiciliul sau reședința în România.

De asigurare pot beneficia chiar și persoanele care nu sunt angajate în baza unui CIM.

Descoperiți toate informațiile de care aveți nevoie pe acest subiect citind tot articolul Ghid practic pentru angajati: Ce drepturi au in cazul unui accident de munca? pe Avocatnet.

Data articol: noiembrie 9, 2015

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam