Secțiune susținută de

Adeverința de vechime în muncă

Portal HR \ HR Pedia \ Adeverința de vechime în muncă

De patru ani, de când nu se mai emit carnete de muncă, salariații au la îndemână un singur document care să ateste cât au lucrat: adeverința de vechime în muncă. Actul poate fi solicitat angajatorilor sau, dacă aceștia nu pot ori nu vor să îl elibereze, direct inspectoratelor teritoriale de muncă.

Cărțile de muncă nu se mai întocmesc și completează începând din 1 ianuarie 2011, dată de la care evidența muncii se realizează doar electronic, prin intermediul registrului general de evidență a salariaților (ReviSal), reglementat prin Hotărârea de Guvern nr. 500/2011. Conform acestui act normativ, fiecare angajator are obligația de a înființa și transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidență a salariaților și de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

Dispariția carnetelor de muncă a făcut ca dovada vechimii în muncă să se poată face numai cu ajutorul unor adeverințe care să precizeze perioadele lucrate de salariații angajați cu contract de muncă.

Cum obții o adeverință de vechime?

Potrivit HG. 500/2011, pentru a intra în posesia adeverinței de vechime, salariații sau foștii salariati trebuie să o solicite în scris de la angajator. Acesta este obligat să elibereze documentul, după cum prevede art. 5 din actul normative menționat anterior:

“La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate.”

                                                       – art. 5, HG nr. 500/2011

Această obligație a angajatorului este prevăzută și de Codul muncii, la art. 34: „La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate”.

Adeverința se eliberează în original sau în copie certificată, în maxim 15 zile de când a fost solicitată.

Cum trebuie să arate adeverința de vechime?

Adeverința de vechime în muncă nu are un format standardizat, impus de legislație, astfel că fiecare angajator poate alege forma în care se prezintă documentul. Totuși, pentru a fi completă și pentru a oferi toate informațiile importante, adeverința ar trebui să conțină cel puțin precizări referitoare la:

  • Datele de identificare ale salariatului,
  • Datele de identificare ale contractului individual de muncă pe baza căruia se atestă vechimea (numărul și anul în care a fost incheiat),
  • Durata activității salariatului,
  • Funcțiile ocupate de salariat în perioada în care a fost angajat,
  • Schimbările suferite de contractul individual de muncă, în cazul în care a fost vorba de încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea CIM,
  • Valoarea salariului de bază, inclusiv sporuri care intră în calculul punctajului mediu anual;
  • Vechimea în muncă, în meserie și în specialitate,
  • Perioadele de concediu fără plată
  • Absențele nemotivate de la serviciu.

Ce se întâmplă dacă angajatorul nu vrea sau nu poate să-ți elibereze adeverința?

Descoperă răspunsul la această întrebare și alte informații utile pe această temă citind tot articolul de Roxana Neagu de pe Avocatnet.ro.

Data articol: iunie 15, 2015

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam