Secțiune susținută de

Bonificaţiile pe care le pot primi salariaţii: Care sunt şi ce trebuie să ştim despre ele (I)

Portal HR \ HR Pedia \ Bonificaţiile pe care le pot primi salariaţii: Care sunt şi ce trebuie să ştim despre ele (I)
Reprezintă forme de bonificaţii: primele de merit, tichetele masă, participarea angajaţilor la profit, tichete cadou şi tichete creşă, al 13-lea salariu, prima de vacanţă, prima de sărbători, alte bonusuri.

Notă: În acest articol sunt abordate primele patru puncte. În partea a doua a subiectului găsiţi şi celelalte patru puncte.
1. Primele de merit
Primele de merit nu sunt ceva nou. Angajaţii eficienţi au fost răsplătiţi pentru eforturile lor sub diverse forme inclusiv în legislaţia dinainte de Revoluţie (gradaţii de merit).
Bugetarii au dreptul la premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget.
Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.
2. Tichetele de masă
Legea nr. 142/1998 prevede că fiecare persoană care primeşte tichete de masă să achiziţioneze produse alimentare în valoare de maximum două tichete pe zi. Începând cu data de 1 mai 2013, valoarea unui tichet de masă este de 9,35 lei, iar din luna februarie 2014 pot fi acordate şi în format electronic.

Tichetele de masă sunt asimilate veniturilor salariale, conform legislaţiei fiscale în vigoare, astfel încât ele sunt supuse impozitului pe venit. Chiar dacă costul de achiziţie al acestor tichete este suportat de către angajator, impozitul pe venit este plătit de către salariat, acesta fiind reţinut, la fel ca celelalte obligaţii de plată, din salariu.

 

Descoperiți și restul bonificațiilor pe care le pot primi angajații citind tot articolul de Denisa Pătrașcu de pe Legestart.ro.

Data articol: iunie 12, 2014

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam