Secțiune susținută de

Când se poate încheia un contract de muncă pe perioadă determinată

Portal HR \ HR Pedia \ Când se poate încheia un contract de muncă pe perioadă determinată

Contractul individual de muncă pe perioada determinată nu poate fi încheiat oriunde și oricând, Codul Muncii stabilind expres cele câteva situații în care angajatorii au posibilitatea de a angaja salariați cu un asemenea contract.

Potrivit Codului Muncii, contractul individual de muncă pe durată determinata se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie, perioadă care nu poate fi mai mare de 36 de luni. După ce perioada prevazută în acest contract de muncă se încheie, CIM-ul se poate prelungi cu acordul scris al părților, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări. Totuși, trebuie să știți că între aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată.Codul Muncii mai precizează că CIM pe durată determinată incheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive și nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.

Când poate fi încheiat un contract de muncă pe perioadă determinată

Codul Muncii prevede, la art. 83, toate situațiile în care un angajator și un salariat pot încheia un CIM pe perioadă determinată. Astfel, este vorba despre cateva cazuri particulare, și anume:

  • înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepția situației în care acel salariat participă la grevă. În acest caz, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular.
  • creșterea și/sau modificarea temporară a structurii activității angajatorului;
  • desfășurarea unor activități cu caracter sezonier;
  • în situația în care este încheiat în temeiul unor dispoziții legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
  • angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinește condițiile de pensionare pentru limita de vârstă;
  • ocuparea unei funcții eligibile în cadrul organizațiilor sindicale, patronale sau al organizațiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
  • angajarea pensionarilor care, în condițiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
  • în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfășurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

Perioada de probă și CIM-ul cu durată determinată

Angajații care sunt încadrați pe baza unui contract individual de muncă încheiat pe durată determinată pot fi și ei supuși unei perioade de probă. Aceasta se calculează în funcție de durata contractului.

Astfel, perioada de probă a unui CIM încheiat pentru mai puțin de 3 luni de zile nu poate depăși 5 zile lucrătoare, în timp ce, în cazul unui contract de muncă a cărui durata este cuprinsă între 3 și 6 luni, perioada de probă poate fi de maxim 15 zile lucrătoare.

Pentru un contract de muncă mai mare de 6 luni, perioada de probă poate fi de cel mult 30 de zile lucrătoare.

O perioadă mai lungă de probă, de cel mult 45 de zile lucrătoare, este permisă doar în cazul salariaților încadrați în funcții de conducere pentru o perioadă a CIM mai mare de 6 luni de zile.

Articol de Roxana Neagu, apărut inițial pe Avocatnet.ro.

Data articol: martie 12, 2012

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam