Secțiune susținută de

Ce trebuie să conțină contractul individual de muncă?

Portal HR \ HR Pedia \ Ce trebuie să conțină contractul individual de muncă?

Înainte de a semna contractul individual de muncă (CIM), trebuie să știi că ai dreptul să consulți conținutul documentului, astfel încât să te asiguri că în acesta sunt incluse toate elementele prevăzute de lege. AvocatNet.ro îți spune astăzi care sunt elementele care trebuie să se regăsească obligatoriu în contractul individual de muncă.

Contractul individual de muncă se încheie, conform Codului Muncii, în baza consimțământului părților, în limba română, forma scrisă fiind obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului. Tot Codul muncii prevede ca obligația de încheiere a contractului individual de muncă revine angajatorului. Înainte de începerea activității, potențialul salariat are dreptul de a primi un exemplar al CIM, pentru a fi informat asupra următoarelor elemente, care se vor regăsi obligatoriuși în conținutul contractului ce va fi semnat:

 • identitatea părților;
 • locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
 • sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
 •  funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;
 •  criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 •  riscurile specifice postului;
 • data de la care contractul urmează să își producă efectele;
 •  în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
 • durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
 • condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante şi durata acestuia;
 • salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;
 • durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
 • indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;
 • durata perioadei de probă.

Însă, se prevede ca obligația de informare se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării CIM sau, după caz, a actului adițional.

Codul Muncii prevede că angajatorul poate fi sancționat cu o amendă cuprinsă între 2.000 și 5.000 de lei pentru stipularea în CIM a unor clauze contrare dispozițiilor legale. În același timp, nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară se pedepsește cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei.

CIM-ul în cazul persoanelor care lucrează în străinătate

Pe lângă aceste informații, salariații care urmează să își desfășoare activitatea în străinătate trebuie să fie informați, în timp util, cu privire la următoarele aspecte:

 • durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate;
 • moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum și modalitățile de plată;
 • prestațiile în bani și/sau în natură aferente desfășurării activității în străinătate;
 • condițiile de climă;
 • reglementările principale din legislația muncii din acea țară;
 • obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viața, libertatea sau siguranța personală;
 • condițiile de repatriere a lucrătorului, după caz.

Toate aceste informații trebuie să se regăsească și în conținutul CIM. Dacă angajatorul nu își execută această obligație, salariatul are dreptul să sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligații, instanța judecătorească competenta și să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligației de informare.

Modificarea elementelor din CIM

Conform Codului Muncii, doar anumite elemente din CIM pot fi modificate și anume:

 • durata contractului;
 • locul muncii;
 • felul muncii;
 • condițiile de muncă;
 • salariul;
 • timpul de muncă și timpul de odihnă.

De altfel, orice modificare a unuia dintre elementele din CIM impune încheierea unui act adițional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.

_
Modelul contractului individual de muncă, aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii nr. 64/2003 poate fi consultat în fișierul atașat din articolul original.

Articol de Ioana Vlad.
Articol apărut inițial pe site-ul www.avocatnet.ro. Citește articolul original și descarcă modelul de CIM aici.

Data articol: decembrie 19, 2011

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam