Secțiune susținută de

Concediul de odihnă: ce trebuie neapărat să știi

Portal HR \ HR Pedia \ Concediul de odihnă: ce trebuie neapărat să știi

Orice salariat are dreptul, pe lângă repausul zilnic și săptămânal, la un concediu de odihnă anual plătit, de minim 20 de zile lucrătoare, în timp ce angajații care lucrează în condiții grele sau periculoase beneficiază și de un concediu de odihnă suplimentar. Vă explicăm astăzi cele mai importante aspecte pe care trebuie să le știți despre concediul de odihnă.

Codul Muncii stabilește la art. 144 că dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților și nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări.Durata minimă a concediului de odihnă anual nu poate fi mai mică de 20 de zile lucrătoare, însă trebuie să rețineți că se acordă proporțional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.

În plus, salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii în vârsta de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar. Acesta se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil, însă nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare.

Concediul de odihnă trebuie efectuat în fiecare an, compensarea în bani a zilelor de concediu neefectuate fiind permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

Potrivit Codului Muncii, efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în anumite cazuri prevăzute expres de legi speciale (cu referire la anumite categorii de personal, spre exemplu) sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil.

În cazul în care un angajat nu și-a efectuat tot concediul de odihnă la care avea dreptul într-un an calendaristic, angajatorul este obligat de Codul Muncii să-i acorde salariatului concediul până la sfârșitul anului următor.

Atenție!
Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

Programarea pentru concediu – ce prevede legea

Codul Muncii stabilește că efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări care se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor.

Aceste programari pot fi colective sau individuale și sunt stabilite de angajator cu consultarea reprezentanților salariaților, dacă vorbim de programare colectiva, sau cu consultarea salariatului, dacă ne referim la programările individuale.

Normele legale stipulează că, prin programare individuală, se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni. În cazul în care se stabilesc perioade de concediu, trebuie să știți că salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puțin 60 de zile anterioare efectuării acestuia.

„În cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat să stabilească programarea, astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt„, mai prevede Codul Muncii.

De asemenea, potrivit prevederilor legale, salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat.

Totuși, un concediu de muncă poate fi întrerupt atât de salariat, cât și de angajator. Prevederile legale nu sunt însă foarte explicite în acest sens, Codul Muncii stabilind doar că un concediu de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.

De cealaltă parte, angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forță majoră sau pentru interese urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă, însă, în această situație, are obligația de a suporta toate cheltuielile salariatului și ale familiei sale, necesare pentru revenirea la serviciu, precum și eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

Ce trebuie să știm despre indemnizația de concediu

Pentru perioada concediului de odihnă, salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă. Această sumă de bani se plătește de către angajator cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

Potrivit legislației muncii, indemnizația de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale (salariul de bază, indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent stipulate în CIM) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.

Articol de Roxana Neagu, apărut inițial pe Avocatnet.ro.

Data articol: martie 19, 2012

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam