Secțiune susținută de

Concediul medical: Situaţii specifice în practică

Portal HR \ HR Pedia \ Concediul medical: Situaţii specifice în practică

Concediul medical (pentru incapacitate temporară de muncă) suspendă contractul individual de muncă, potrivit articolului 50 din Codul muncii.

În cazul salariaţilor, indemnizaţia pentru concediul medical se suportă de angajator până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă şi apoi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), începând cu ziua următoare celor suportate de angajator, până la data încetării incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia, conform articolului 12 din OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, actualizată.

Asiguratii beneficiază de concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, potrivit reglementărilor în vigoare.

Stagiul minim de cotizare pentru acordarea acestor drepturi este de 22 de zile realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei şi bolilor infecto-contagioase din grupa A. În aceste cazuri, dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă nu este condiţionat de realizarea stagiului de cotizare.

Cum se calculează indemnizaţia de concediu medical

Baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele şase luni din cele 12 luni (din care se constituie stagiul), până la limita a 12 salarii minime bute pe ţară lunar, conform articolului 10 alineatul 1 din OUG nr. 158/2005.

Aflați toate informațiile utile despre concediul medical citind tot articolul de pe Legestart.ro: Concediul medical: Situaţii specifice în practică.

Data articol: octombrie 13, 2014

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam