Hot Now

În ce situații trebuie să fii reangajat pe același post, deși ai fost concediat

16 08 2016, Avocatnet , Comenteaza, 1.629 afisari

În anumite situații prevăzute de legislația muncii, angajatorii sunt obligați să reîncadreze în muncă, pe același post, salariații pe care i-au concediat.

Salariatul este dat afară prin concediere colectivă

Persoanele care sunt date afară în cadrul unei concedieri colective sunt îndreptățite să fie reangajate dacă posturile pe care le-au ocupat sunt reînființate, potrivit Codului muncii. Concret, regula este valabilă dacă reînființarea are loc în cel mult 45 de zile calendaristice de la data concedierii.

„În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînființat în aceeași activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă, prevede actul normativ. Asta înseamnă că, la reluarea activității pe posturile respective, angajatorul trebuie să transmită salariaților concediați o comunicare scrisă.

În cel mult cinci zile calendaristice de la data comunicării, foștii salariați își pot exprima în scris consimțământul cu privire la locul de muncă ce li se oferă. Dacă aceștia nu transmit un răspuns scris în termenul legal sau dacă pur și simplu refuză locul de muncă oferit, abia atunci angajatorul poate să facă noi încadrări pentru posturile reînființate.

Concedierea colectivă reprezintă, potrivit Codului muncii, încetarea contractelor de muncă, din inițiativa angajatorului, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive nelegate de persoana salariatului, a unui număr de:

  • cel puțin zece salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați peste 20 de salariați, însă sub 100 de salariaţi;
  • cel puțin 10% dintre salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați minimum 100 de salariați, dar sub 300 de salariați;
  • cel puțin 30 de salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 300 de salariați.

„În cazul în care angajatorul intenționează să efectueze concedieri colective, acesta are obligația de a iniția, în timp util și în scopul ajungerii la o înțelegere, în condițiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților (…)”, scrie în document. Mai precis, consultările trebuie să vizeze cel puțin metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariați care vor fi concediați și atenuarea consecințelor concedierii prin sprijinirea recalificării sau a reconversiei profesionale a celor dați afară.

Concedierea nelegală

Atunci când consideră că a fost dat afară într-un mod nelegal, salariatul poate să conteste în instanță decizia de concediere. Într-o asemenea situație, dacă instanța constată că angajatorul a efectuat concedierea în mod netemeinic sau nelegal, fostul salariat poate cere repunerea părților în situația anterioară.

„În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. La solicitarea salariatului instanța care a dispus anularea concedierii va repune părțile în situația anterioară emiterii actului de concediere”, dispune Codul muncii.

Practic, asta înseamnă că angajatorul va fi obligat să reprimească la muncă salariatul pe care l-a concediat fără respectarea procedurii prevăzute de legislația în vigoare. Totuși, acest lucru se poate face doar la cererea fostului salariat. Dacă persoana în cauză nu vrea repunerea părților în situația anterioară, contractul individual de muncă încetează de drept la data la care hotărârea judecătorească rămâne definitivă.

Conflictele de muncă pot fi judecate numai de către instanțele judecătorești, iar cererile referitoare la aceste cauze trebuie adresate instanței competente de la domiciliul/reședința/sediul reclamantului. Totodată, trebuie reținut că aceste cauze sunt scutite de la taxa judiciară de timbru și de timbrul judiciar, fiind judecate în regim de urgență.

Atenție! În cadrul conflictelor de muncă, sarcina probei revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa înainte de prima zi de înfățișare.

Articol de Alexandru Boiciuc, preluat de pe Avocatnet.

Adauga comentariu

Cele mai noi

Legislația privind prevenirea și sancționarea discriminărilor și cea privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați au fost modificate de un act normativ ce se aplică de luni. Astfel, de-acum e considerată formă de discriminare și hărțuirea morală la locul de muncă, salariații hărțuiți putând fi despăgubiți, în urma deciziei unei instanțe […]

Detalii

Școala de Valori a lansat pe 20 iulie Tabăra online Laboratorul de cariere, o premieră în educația alternativă românească: primul program de experiențe pentru succes în care tinerii cu vârste între 16 – 20 ani își pot dezvolta abilitățile și identifica oportunitățile de dezvoltare academică și de carieră. Înscrierea în tabăra are loc până pe […]

Detalii

Absolvenții din promoția 2020 de la ciclul de licență și masterat din toată țara, dar și tinerii profesioniști care se află în căutarea unui loc de muncă sau unui program de internship/trainee sunt invitați să acceseze gratuit portalul de carieră Hipo.ro, unde până pe 14 august, se desfășoară Târgul Virtual pentru Absolvenți 2020, un eveniment […]

Detalii

Redacția Avocatnet a scris în ultimele luni despre foarte multe aspecte ce țin de relația angajator – salariat în contextul epidemiei de coronavirus. Acesta este motivul pentru care au putut să pună azi informațiile cap la cap pentru a face un ghid orientativ util pentru orice companie activă în momentul de față sau care se […]

Detalii
Newsletter-ul Portal Hr

Rămâi conectat la ultimele tendințe în HR

Abonează-te la newsletter