Secțiune susținută de

Perioada de probă

Portal HR \ HR Pedia \ Perioada de probă

Deseori trecută cu vederea, perioada de probă este utilă atât angajaților cât și angajatorilor pentru a se stabili dacă, dincolo de experiență și/sau studii, personalitatea celui vizat pentru un post se poate integra în echipa deja formata și, nu în ultimul rând, dacă valorile și stilul de lucru se potrivesc cu cele ale companiei. Dar cât dureaza și cum se desfășoară această perioadă de probă? Aflați în articolul de mai jos, semnat de Ana Maria Hriţuc, avocat asociat la SPV Legal.

Cu unele excepții, perioada de probă nu este în general obligatorie la încheierea contractului individual de muncă și de cele mai multe ori urmează după un concurs sau examen. În toate situațiile însă, perioada de proba nu se prezumă, ea trebuie să rezulte în mod expres și cu claritate din contractul de munca.

Actualul Cod al Muncii a adus modificări importante și cu privire la durata maximă a perioadei de probă permisă pentru verificarea aptitudinilor unei persoane, dintre care vi le prezentăm în cele ce urmează pe cele mai des întâlnite.

– pentru funcțiile de execuție, durata maximă a perioadei de probă este de 90 zile calendaristice (față de 30 zile cât era prevăzut în reglementarea anterioară);

– pentru funcțiile de conducere, durata maximă a perioadei de probă este de 120 zile calendaristice (față de 90 zile cât era prevazut în reglementarea anterioară);

– în cazul persoanelor cu handicap, legea nu a suferit modificări, durata maximă a perioadei de probă rămânând de 30 zile calendaristice, în acest caz perioada de probă fiind obligatorie.

Persoanele care sunt angajate inițial pentru o perioada de probă trebuie să cunoască faptul că pentru aceeași funcție la același angajator nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă. Bineînteles, în situația în care o persoană debutează într-o nouă funcție sau profesie chiar la același angajator, salariatul poate fi supus unei noi perioade de probă pentru ocuparea unui nou post.

Perioada de probă constituie vechime în muncă, pe durata perioadei de probă salariatul beneficiind de toate drepturile şi având toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.

O noutate adusă de actualul Cod al Muncii se referă la situația angajării absolvenților instituțiilor de învățământ superior, în cazul cărora primele 6 luni după debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu, angajatorii neputând solicita în cazul acestora, în respectiva perioada (în primele 6 luni), angajarea lor pe perioadă de probă.

De asemenea, o altă noutate se referă la faptul că, spre deosebire de vechiul Cod al Muncii care interzicea angajarea succesivă a mai mult de 3 persoane pe perioada de probă pe același post, în actuala reglementare este permisă angajarea succesivă pe perioada de probă a mai multor persoane pentru același post pe o perioadă de maxim 12 luni.

În cazul contractelor cu durată determinată, perioada de probă este de maxim:

– 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;

– 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;

– 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;

– 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

În cazul contractelor încheiate prin agent de muncă temporară (acel contract prin care o persoană juridică autorizata de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale încheie contracte de muncă temporare cu anumite persoane pe care le pune la dispoziție societăților în căutare de forță de muncă), perioada de probă este de maxim:

– 2 zile lucrătoare în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă mai mică sau egală cu o lună;

– 5 zile lucrătoare, în cazul în care perioada de muncă este cuprinsă între o lună și 3 luni;

– 15 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 6 luni;

– 20 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă mai mare de 6 luni;

– 30 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului de muncă temporară mai mare de 6 luni

În toate și în oricare dintre cazurile prezentate mai sus, pe durata sau la terminarea perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.

Data articol: octombrie 31, 2011

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam